Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Articole recente

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Februarie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
102Birou Tehnic2022-02-28 15:31:41privind alocarea sumei de 287.147 lei cu TVA către Parohia “Sf.Voievozi” Huși , necesară întocmirii proiectului tehnic ,în vederea realizării lucrărilor de reabilitare , consolidare și pictură a bisericii cu hramul “Sfinții Argangheli Mihail și Gavriil” din municipiul Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
101Directia administratie publica locala2022-02-23 13:28:32privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - initiator primarul municipiului Husi .
100Directia Economica2022-02-22 15:02:02privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa februarie 2022 – initiator primarul municipiului Husi .
99Biroul Tehnic2022-02-22 13:50:44privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Municipiul Huși in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitară de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a Comunei Grivita, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui , initiator primarul municipiului Husi .
98Biroul Tehnic2022-02-22 13:49:49privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Huși în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad , Huşi şi Oraşul Negreşti - judeţul Vaslui ( APC VASLUI) - initiator primarul municipiului Husi .
97Directia administratie publica locala2022-02-22 13:48:32privind aprobarea includerii in bugetul local, a sumei de 300.000 lei, in vederea acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI “CLUBUL SPORTIV HUȘANA” – initiator primarul municipiului Husi .
96Directia Urbanism2022-02-18 14:12:44privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79682 în 4 loturi distincte , cu nr. cadastral 79481 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79541 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 79647 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 78644 în 4 loturi distincte și cu nr. cadastral 79471 în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3 - inițiator primarul municipiului Huși.
95Directia Urbanism2022-02-18 14:11:43privind darea în administrarea SC Ecosalubrizare Prest SRL Huși , a imobilului Centrala termică nr.8 – teren și construcție , cu suprafața construită de 250 mp și teren în suprafață de 250 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși , strada Diaconu Irimia nr.3, pe perioada derulării Contractului de delegare a gstiunii serviciilor de salubrizare din Municipiul Huși, prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 – inițiator primarul municipiului Huși.
94Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:10:14privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Fundaţia Star of Hope” România ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate , cu sediul în Huşi , str. Corni nr.79 - inițiator primarul municipiului Huși.
93Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:07:16privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi , prin Aşezământul Social „ Sf. Muceniţa Chiriachi Husi- Serviciu social de îngrijire la domiciliu pentru persoane varstnice- str. M. Kogălniceanu nr.19 - inițiator primarul municipiului Huși.
92Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:05:57privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 25 - inițiator primarul municipiului Huși.
91Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:04:58privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite Asociaţia Congregaţia Surorile Săracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul în municipiul Huşi, str. Corni nr.144 - inițiator primarul municipiului Huși.
90Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:03:07privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi , cu sediul în municipiul Huşi str. Melchisedec nr.4 - inițiator primarul municipiului Huși.
89Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:02:14privind alocarea de fonduri în anul 2022, din bugetul local ,pentru serviciile sociale specializate prestate de „Fundaţia Star of Hope” România ,prin serviciul social Centrul de zi pentru copii aflaţi în dificultate , cu sediul în Huşi , str. Corni nr.79 - inițiator primarul municipiului Huși.
88Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 14:00:49privind alocarea de fonduri în anul 2022, din bugetul local ,pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi , prin Aşezământul Social „ Sf. Muceniţa Chiriachi Huşi , str. M. Kogălniceanu nr.19 - inițiator primarul municipiului Huși.
87Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 13:59:46privind alocarea de fonduri în anul 2022, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi , punct de lucru în municipiul Huşi, strada Corni nr. 25- inițiator primarul municipiului Huși.
86Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 13:58:35privind alocarea de fonduri în anul 2022, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociaţia „ Congregaţia Surorilor Săracilor Părintelui Vicenzo Morinello” cu sediul în municipiul Huşi, strada Corni nr. 144- inițiator primarul municipiului Huși.
85Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 13:57:30privind alocarea de fonduri în anul 2022, din bugetul local , pentru serviciile sociale specializate oferite de Asociaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi str. Melchisedec nr.4 - inițiator primarul municipiului Huși.
84Directia de Asistenta Sociala Husi2022-02-18 13:56:18privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul consiliului local al municipiului Husi pentru anul 2022- inițiator primarul municipiului Huși.
83Directia de Asistenta Sociala Husi 2022-02-18 13:54:47privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia - inițiator primarul municipiului Huși.
82Directia Urbanism2022-02-17 16:06:27privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79682 în 4 loturi distincte, cu nr.cadastral 79682 în 4 loturi distincte , cu nr. cadastral 79481 în 2 loturi distincte , cu nr.cadastral 79541 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 79647 în 2 loturi distincte și cu nr.cadastral 78644 în 4 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3 - inițiator primarul municipiului Huși.
81Directia Urbanism2022-02-17 16:05:21 privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 79486 în 2 loturi distincte situate in Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși.
80Directia Urbanism2022-02-17 16:04:25privind aprobarea alipirii terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 77412 în suprafață de 475 mp și cu numărul cadastral 79589 în suprafață de 2872 mp , situate în Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși.
79Directia Urbanism2022-02-17 16:03:25privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat pe Aleea Mihail Kogălniceanu nr.2, bl.10,sc.B,et.4,ap.3 , către actualul chiriaș, doamna Temneanu Florica (căsătorită Leontescu) - inițiator primarul municipiului Huși.
78Directia Urbanism2022-02-17 16:02:22privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada 14 Iulie nr.8, bl.28,sc.B,et.2, ap.11 , județul Vaslui , de pe numele Nastas Iulian pe numele Nastas Tudurița - inițiator primarul municipiului Huși.
77Directia Urbanism2022-02-17 16:01:23privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada Luceafărul nr.1, bl.T.1,sc.C,parter, ap.2, județul Vaslui , de pe numele Alexa Maria , pe numele Stoian Mirela - inițiator primarul municipiului Huși.
76Directia Urbanism2022-02-17 16:00:00privind prelungirea duratei contractelor de închiriere , având ca obiect terenurile aparținând domeniului privat al municipiului Huși, pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaj sau magazie , a căror valabilitate expiră în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 , - inițiator primarul municipiului Huși.
75Directia Urbanism2022-02-17 15:58:49privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr.196 din 07.01.2020 , încheiat cu SC “FRAILE” S.R.L - inițiator primarul municipiului Huși.
74Directia Urbanism2022-02-17 15:57:48privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 14 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate în zona Cartierului Dric - inițiator primarul municipiului Huși.
73Directia Urbanism2022-02-17 15:56:38privind aprobarea concesionarii directe a terenului în suprafață de 655 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada A.I.Cuza nr.1 - inițiator primarul municipiului Huși.
72Directia Urbanism2022-02-17 15:55:44privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 6,16 mp situat pe strada Calea Basarabiei nr.90.A ,teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.
71Directia Urbanism2022-02-17 15:54:34privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși.
70SC.Parcuri Verzi&Urban Trans Srl.2022-02-17 15:53:24 privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C PARCURI VERZI & URBAN TRANS S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de amenajarea , intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.03.2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
69Directia administratie publica locala2022-02-17 15:51:34privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Huşi în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.
68Directia Urbanism2022-02-14 13:50:20privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuință și împrejmuire, amplasament : municipiul Huși, Drum Dumitru Donea nr.24.C, CF 73306, județul Vaslui, beneficiar Pisaltu Bogdan Daniel– inițiator primarul municipiului Huși.
67Directia Urbanism2022-02-14 13:48:30privind aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public / privat al municipiului Huși, în vederea desfașurării de activități sezoniere și ocazionale – inițiator primarul municipiului Huși.
66Directia Economica2022-02-08 11:28:57privind inlocuirea termenului de 31 ianuarie 2022 aprobat prin anexa Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.103/22.04.2021 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 47/25.02.2021 privind anularea majorarilor de întârziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi cu termenul de 30 iunie 2022 , urmare aplicarii prevederilor art. LII, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130 din 17 decembrie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative - initiator primarul municipiului Husi.
65Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-02-07 15:12:14privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152726.2/ 18.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737
64PRIMAR2022-02-07 09:02:04privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna februarie 2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
63Directia Economica2022-02-04 13:19:10privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - - initiator primarul municipiului Husi.
62Directia Economica2022-02-04 13:17:39privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 , initiator primarul municipiului Husi.
61Directia Economica2022-02-04 13:16:34privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 155.000,0 lei pentru »Refacere documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu - Spital Municipal “Dimitrie Castroian” Husi » - initiator primarul municipiului Husi.
60Directia Economica2022-02-04 13:15:25privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi - initiator primarul municipiului Husi.
59Directia Economica2022-02-04 13:14:14privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 72,3 mii lei - initiator primarul municipiului Husi.
58Directia Economica2022-02-04 13:13:03privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare , modernizare si dotare Cinematograf Dacia , Municipiul Husi , judetul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi.
57Directia Economica2022-02-04 13:11:46privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389 , initiator primarul municipiului Husi.
56Directia Economica2022-02-04 13:10:33privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240 , initiator primarul municipiului Husi.
55Directia Economica2022-02-04 13:09:15privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - initiator primarul municipiului Husi.
54Directia Economica2022-02-04 13:08:00privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor – tronson II din Municipiul Husi ” - initiator primarul municipiului Husi.
53Directia Economica2022-02-04 13:06:53privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui , initiator primarul municipiului Husi.
52Directia Economica2022-02-04 13:05:44privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi , judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - initiator primarul municipiului Husi.
51Directia Economica2022-02-04 13:04:34privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - initiator primarul municipiului Husi.
50Directia Economica2022-02-04 13:03:28 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ” - initiator primarul municipiului Husi.
49Directia Economica2022-02-04 13:02:16 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” – initiator primarul municipiului Husi.
48Directia Economica2022-02-04 13:00:59privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – Cod SMIS 122165 – initiator primarul municipiului Husi.
47Directia Economica2022-02-04 12:59:48privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567, – initiator primarul municipiului Husi.
46Directia Economica2022-02-04 12:58:33privind actualizarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2022 pentru obiectivul “Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – initiator primarul municipiului Husi.
45Directia Economica2022-02-04 12:57:30privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2020 - 2022 pentru Proiectul cu finantare FEN <> – initiator primarul municipiului Husi.
44Directia Economica2022-02-04 12:54:18privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru Proiectul cu finanțare FEN “Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi” cod SIPOCA 631 / cod SMIS 128787, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/471/2/1 (CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – initiator primarul municipiului Husi.
43Directia Economica2022-02-04 12:15:30privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2022 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari – initiator primarul municipiului Husi.