Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Ianuarie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
42Birou Tehnic2022-01-28 14:43:42privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general pentru obiectivul de învestiții: “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în Municipiul Huși,județul Vaslui”, în vederea finanțării din surse legal constituite, prin Programul național de investiții “Anghel Saligny”, din buget local, alte fonduri guvernamentale, fonduri europene nerambursabile
41Directia Economica2022-01-27 11:18:22privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare ce se va utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.02.2022 în cazul persoanelor fizice -utilizatori casnici
40Directia Urbanism2022-01-26 13:03:47privind închirierea imobilului situat în municipiul Huşi, strada A.I.Cuza nr.35 , către doamna Ciobotaru Ana Maria - inițiator primarul municipiului Huși.
39Directia Urbanism2022-01-26 10:19:37privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţa de 495,0 mp , aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Dacia nr.59, catre domnul Botezatu Ionel și soția acestuia doamna Botezatu Mihaela - inițiator primarul municipiului Huși.
38Directia Urbanism2022-01-25 15:56:34 privind aprobarea alipirii terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Huși cu numărul cadastral 71231 în suprafață de 300 mp și cu numărul cadastral 71239 în suprafață de 300 mp , situate în Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși.
37Directia Urbansm, Administrare si Dezvoltare Locala2022-01-25 15:50:26privind închirierea directă a unei suprafețe de teren de 5600 mp , proprietate publică a municipiului Huși, situată în Huși, strada Recea nr.1.A, pentru interes public - inițiator primarul municipiului Huși.
36Directia Urbansm, Administrare si Dezvoltare Locala2022-01-25 14:50:03privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada 1 Decembrie nr.18 , bl.13,sc.B,parter ,ap.1 , aflat în proprietatea municipiului Huși , către Palcu Mariana și Palcu Lucian, actualii chiriaşi - inițiator primarul municipiului Huși.
35Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-25 14:49:09privind aprobarea realizării de documentații tehnice în vederea accesării unei finanțări pentru lucrări de eficiență energetică si reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - inițiator primarul municipiului Huși.
34Birou Tehnic2022-01-25 13:54:43privind aprobarea sumei de 91.500 lei cu TVA pentru realizarea unei documentatii tehnice - Studiu de Fezabilitate in vederea realizarii obiectivului de investitii “ Construirea de locuinte colective in municipiul Husi,judetul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
33Directia Urbansm, Administrare si Dezvoltare Locala2022-01-25 13:13:42privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3,sc.B,et.1,ap.25 , aflat în proprietatea municipiului Huși , către domnul Băcăuanu Dănuț , actualul chiriaş - inițiator primarul municipiului Huși.
32Directia Urbanism2022-01-21 14:05:11privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiul Huși ca bun de uz și de interes public local - inițiator primarul municipiului Huși.
31Directia Urbanism2022-01-21 14:03:23 privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, către actualul chiriaș, domnul Țenu Petru - inițiator primarul municipiului Huși.
30Birou Tehnic2022-01-21 14:02:13privind alocarea unui ajutor financiar în sumă de 100.000 lei către Parohia “Sf.Dumitru” Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
29Directia administratie publica locala2022-01-21 14:01:06privind aprobarea includerii in bugetul local, a sumei de 200.000 lei, in vederea acordarii unui sprijin financiar ASOCIAȚIEI “CLUBUL SPORTIV HUȘANA” – inițiator primarul municipiului Huși.
28Birou Tehnic2022-01-21 14:00:03privind aprobarea plății sumei de 155.809,00 lei fără TVA reprezentând contribuția UAT Huși la cofinanțarea costurilor eligibile ale proiectului de investitii „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui , Bârlad, Huși și Negrești din județul Vaslui” pentru perioada 2018-2020 , - inițiator primarul municipiului Huși.
27SC Parcuri Verzi&Urban Trans Srl.2022-01-21 11:30:09privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a
SC " Parcuri Verzi & Urban Trans " SRL pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
26Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-20 17:23:15privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul "Dezvoltare Terminal de Transport Public si Statii de Incarcare Autobuze" prevazuti in HCL 112/2019 si finantarea din bugetul local a majorarii valorii lucrarilor, ca urmare a realizarii Proiectului Tehnic pentru lucrarile la acest obiectiv, in cadrul proiectului "Reducerea Emisiilor de carbon in Municipiul Husi Bazata pe Planul de mobilitate Urbana durabila" cod SMIS 123567126737 - inițiator primarul municipiului Huși.
25Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-20 17:21:49privind aprobarea cuprinderii in buget a creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in nota de constatare nr.163688/2021, inregistrata la institutia noastra cu numarul 322 la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” Cod SMIS 126737 - inițiator primarul municipiului Huși.
24Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-20 17:20:43privind cuprinderea in buget a creantelor bugetare stabilite in sarcina UAT Municipiul Husi in notele de constatare cu nr.163682/2021 si nr.163683/2021, inregistrate la institutia noastra cu numarul 323 la data de 05.01.2022, pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir” cod SMIS 122165- inițiator primarul municipiului Huși.
23Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-20 17:19:42privind aprobarea cuprinderii in bugetul local a creantei bugetare stabilita in sarcina UAT Municipul Husi prin Nota de Constatare 163685/23.12.2021 pentru proiectul "Reducerea Emisiilor de Carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila " cod SMIS 123567 - inițiator primarul municipiului Huși.
22Directia Urbansm, Administrare si Dezvoltare Locala2022-01-20 15:24:15privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 19,50 mp situat pe strada General Teleman nr.1.A,teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.
21Directia administratie publica locala2022-01-20 14:55:40privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 196/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 20/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
20Directia administratie publica locala2022-01-20 14:54:19 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 195/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 19/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
19Directia administratie publica locala2022-01-20 14:52:10 privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 194/24.06.2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18/30.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi– inițiator primarul municipiului Huși.
18SC Ecosalubrizare Prest Srl.2022-01-20 14:43:03privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
17Directia administratie publica locala2022-01-20 09:50:35privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentța Persoanelor Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
16Directia Economica2022-01-20 09:49:19privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 1785,72 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2021– inițiator primarul municipiului Husi.
15Directia Economica2022-01-20 09:48:05privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 – inițiator primarul municipiului Husi.
14Birou Tehnic2022-01-19 11:17:42privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi- inițiator primarul municipiului Huși.
13Directia de Asistenta Sociala Husi2022-01-18 08:28:08privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Fundația Star of Hope România în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
12Directia de Asistenta Sociala Husi2022-01-18 08:26:59privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorile Săracilor Pr.Vicenzo Morinello în anul financiar 2022- inițiator primarul municipiului Huși.
11Directia de Asistenta Sociala Husi2022-01-18 08:25:57privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Centrul Diecezan Caritas Iaşi, punct de lucru în municipiul Huşi, în anul financiar 2022- inițiator primarul municipiului Huși.
10Directia de Asistenta Sociala Husi2022-01-18 08:24:36privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Congregaţia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul în municipiul Huşi, str.Melchisedec nr.4, în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
9Directia de Asistenta Sociala Husi2022-01-18 08:23:29privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociaţia Filantropia Ortodoxă Huşi în anul financiar 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
8Birou Tehnic2022-01-18 08:22:22privind acordarea unui aviz de principiu pentru Programul Cadru de Conformare în vederea obţinerii vizei anuale la Autorizaţia sanitară de funcţionare a Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.
7Directia Administratie Publica2022-01-14 08:21:04privind includerea in bugetul local a sumei de 17.860,50 lei , reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
6Directia de Asistenta Sociala Husi2022-01-13 08:19:59privind aprobarea, pentru anul 2022, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001- inițiator primarul municipiului Huși.
5Directia de Asistenta Sociala Husi 2022-01-13 08:18:17privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2022- inițiator primarul municipiului Huși.
4Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-13 08:17:06 pentru aprobarea bugetului proiectului –“Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” cod SMIS 142240, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2020/9/9.1/OS9.1” – inițiator primarul municipiului Huși.
3Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-13 08:13:16privind aprobarea bugetului proiectului cu finantare europeana nerambursabila “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici și persoane cu dizabilități – reabilitare Școala Corni și înființarea unui Centru Multifuncțional în ZUM 1” SMIS 138389, accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 si a contributiei proprii – inițiator primarul municipiului Huși.
2Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-01-13 08:42:57privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul Husi – inițiator primarul municipiului Huși.
1Directia Urbansm, Administrare si Dezvoltare Locala2022-01-13 13:42:57privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Locuință P+M, amplasament : municipiul Huși, Șoseaua Huși-Iași nr.5.K, județul Vaslui, beneficiar Gogoașă Adrian – inițiator primarul municipiului Huși.