Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Ianuarie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
8726.01.2023privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 - 2026 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8626.01.2023privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 si estimat pentru anii 2024 – 2026 , inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8526.01.2023privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 2.540,14 mii lei rezultat din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii la data de 31.12.2022 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8426.01.2023privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8326.01.2023privind constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi în suma de 20,3 mii lei - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8226.01.2023privind aprobarea repartizarii sumei de 50,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8126.01.2023privind includerea in bugetul local a sumei de 17.742,50 lei , reprezentand cotizația de membru al Asociației Municipiilor din România, datorată de municipiul Huși , județul Vaslui , pentru anul 2023- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
8026.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238” - inițiator primarul municipiului Huși. Directia EconomicaDirectia Economica
7926.01.2023 privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7826.01.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul de investitii <>- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7726.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7626.01.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 pentru obiectivul “Cresterea Eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in Municipiul Husi” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7526.01.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul “Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi” finantat de MDLPA prin PNRR - Componenta 10 - Fond Local - COD C10-12-195 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7426.01.2023privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2025 pentru obiectivul “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7326.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7226.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
7126.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala) - inițiator primarul municipiului Huși. Directia EconomicaDirectia Economica
7026.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6926.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Implementare Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competențele partajate, în cadrul Primăriei Municipiului Huși”, cod SIPOCA 829 / cod SMIS 136134, accesat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 – cererea de proiecte POCA/661/2/1(CP13/2019 pentru regiuni mai puțin dezvoltate) ”Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate” – Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locala ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6826.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric 2 si Dric 3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui – cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi – CI 2019/9/OS 9.1” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6726.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1” - Cod SMIS 138389- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6626.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240, - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6526.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2024 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Huși, județul Vaslui››,- inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6426.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167, inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6326.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6226.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6126.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2024 pentru obiectivul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila ” cod SMIS 123567” in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4e:Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – Cod SMIS 123567 - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
6026.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
5926.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2024 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect , finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Obiectiv Specific - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
5826.01.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 – 2024 pentru obiectivul „Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane- SMIS 2014+:125731” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaDirectia Economica
5726.01.2023proiect de hotarare pentru alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru o perioadă de 3 luni de zile , respectiv luna februarie 2023 , luna martie 2023, luna aprilie 2023 – inițiator primarul municipiului Huși.BAPLBAPL
5625.01.2023ph.privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a SC " Parcuri Verzi & Urban Trans " SRL pentru anul 2023 - inițiator primarul municipiului Huși.SC Parcuri Verzi&Urban Trans Srl.administrator SC , Birou Tehnic
5525.01.2023ph.privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol Electronic al municipiului Huși , județul Vaslui, în perioada 01.10 – 31.12.2022 , inițiator primarul municipiului Huși.Biroul agricol si cadastruBirou Agricol si Cadastru, Comp.juridic
5425.01.2023ph.privind concesionare directa a imobilului –teren in suprafata de 37,45 mp, situat in municipiul Husi, str.Mihail Kogalniceanu, nr.3A, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi - inițiator primarul municipiului Huși.Directia UrbanismDirectia Urbanism, Comp.juridic
5325.01.2023ph.privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși, strada Al. Giugaru, nr.10, bl.11, sc.C, parter, ap.32, județul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși.Directia UrbanismDirectia Urbanism, Comp.juridic
5220.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local- domeniul sport pentru anul 2023BAPL
5120.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actua;lizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii" SMIS 142238, ca urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
5020.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Reabilitare cladire- Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational" cod SMIS 142239, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicBiroul Managementul Proiectelor Europene
4920.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi" SMIS 153168, la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
4820.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi" SMIS 153168, ca urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
4720.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" cod SMIS 153167, la faza Proiect tehnic, urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
4620.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investitie "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" din cadrul proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" din cadrul proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" SMIS 153167, urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
4520.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 9 loturi de teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului HusiDirectia Urbanism
4420.01.2023Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia Urbanism
4320.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Reabilitare cladire-Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational" cod SMIS 142239, ca urmare a cresterii preturilor, in vederea implementarii proiectului "Reabilitare cladire-Casa Moruzi si infiintare centru cultural-educational" cod SMIS 142239Biroul Managementul Proiectelor Europene
4220.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie " Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric-SMIS 138482, urmare cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
4120.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii" SMIS 142238, la faza Proiect Tehnic, urmare a cresterii preturilorBiroul Managementul Proiectelor Europene
4020.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Construirea unui centru multifunctional in ZUM 3-Dric-SMIS 138482, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect tehnicBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Proiecte Europene , Birou Buget-Contabilitate
3920.01.2023Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului proiectului "Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi" accesat in cadrul PNRR, Componenta 10, Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10-Runda IBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Proiecte Europene ;
3819.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia a S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru anul 2023S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. Husi
3719.01.2023proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reabilitare Casa Jenica Mitache -Gradinita cu program normal nr.4, din municipiul Husi, jud.VasluiBiroul Tehnic
3619.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea prin asfaltare strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui"Biroul Tehnic
3519.01.2023proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de cultura "Alexandru Giugaru" Husi
3419.01.2023Proiect de hotarare privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului HusiCompartiment Resurse Umane
3319.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului- teren cu nr.cadastral 70524 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in str.1 Decembrie , nr.40Directia Urbanism
3219.01.2023proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Ion Minulescu, nr.43Directia UrbanismDir.Urbanism, Comp.juridic
3119.01.2023proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 305 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat pe strada dr.ing.Ioan Neamtu, nr.12Directia UrbanismDir.Urbanism, Comp.juridic
3019.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala HusiDASdir.ex.DAS, Comp.juridic DAS
2919.01.2023proiect de hotarare privind aprobarea, pentru anul 2023 . a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform H.G. nr.427/2001DASdir.ex.DAS, Comp.juridic DAS
2819.01.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 41.868, 86b lei cu TVA, necesara pentru lucrari de reparatii interioare la cantina scolara din cadrul Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir " HusiBiroul TehnicBirou Tehnic , Dir.Economica
2719.01.2023proiect de hotarare privind alocarea sumei de 13.393,41 lei cu TVA, necesara construirii unei platforme betonate pentru selectarea si depozitarea deseurilor din cadrul Cimitirului Ortodox "Sf.Toma " HusiServiciul Public de Administrare a CimitirelorBirou Tehnic, Dir.Economica
2619.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilelor -terenuri cu nr. cadastral 79669 in 4 loturi distincte si cu nr. cadastral 80115 in 2 loturi distincte, terenuri situate in Cartier Dric 3Directia UrbanismDir.Urbanism, Comp.juridic
2519.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. Husi pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi, incepand cu data de 01.01.2023S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. Husiadm.Sc Ecosalubrizare Prest ; Dir.Urbanism
2419.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C.Parcuri Verzi & Urban Trans S.R.L. Husi pentru prestarea serviciilor de amenajare, intretinere si infrumusetare a spatiilor verzi utilizate pe raza municipiului Husi, incepand cu 01.02.2023Parcuri Verzi &Urban Trans SRLadm.Sc Parcuri Verzi ; Birou Tehnic
2319.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru capturare si ingrijire caini fara stapan din municipiul Husi, incepand cu 01.01.2023S.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. Husiadm.Ecosalubriz, Comp.Unit.Locala pentru monitoriz.servicii comunitare
2219.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii de documentatii tehnice in vederea accesarii unei finantari nerambursabile pentru realizarea unui Parc de Panouri Fotovoltaice in Municipiul HusiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou managem.Proiecte Europ, Dir.Ec., Dir.Urb.
2119.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea unui aviz de principiu pentru accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul apelului de proiecte "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe" publicat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.Pilonul VI.Politici pentru noua generatie , Componenta C15: EducatieBirou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBirou Managem.Proiecte Europ, Dir.Ec.
2019.01.2023Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana HusiCompartiment Resurse Umane BAPL, Comp.juridic
1919.01.2023Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale HusiCompartiment Resurse Umane BAPL, Comp.juridic
1819.01.2023Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala HusiCompartiment Resurse Umane BAPL, Comp.juridic
1719.01.2023proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciilor publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL , comp.juridic
1618.01.2023privind stabilirea numărului de veterani şi văduve de război, persoane cu handicap si asistenţi personali ai acestora, persoane persecutate politic, care au dreptul de a călători gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.Biroul TehnicBirou Tehnic, Comp.juridic
1518.01.2023Proiect de hotarare privind organizarea evaluarii anuale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea"Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului HusiCompartimentul Gestionarea Resurselor UmaneBAPL, Comp.juridic
1418.01.2023proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" HusiCompartiment Resurse Umane BAPL, Comp.juridic
1317.01.2023proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru ajustarea tarifelor privind depozitarea si sortarea deseurilor reciclabile la depozitul CMID- Rosiesti din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti- judetul VasluiBiroul TehnicBirou Tehnic, Comp.juridic
1217.01.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 226.801, 15 lei cu TVA necesara pentru reparatii grupuri sanitare din cadrul Colegiului National Cuza-Voda HusiBiroul TehnicBirou Tehnic, Dir.Economica
1116.01.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca prestate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2023DASdir.executiv DAS si comp.juridic DAS
1016.01.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi in anul financiar 2023DASdir.executiv DAS si comp.juridic DAS
916.01.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Fundatia Star of Hope Romania in anul financiar 2023DASdir.executiv DAS si comp.juridic DAS
816.01.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello in anul financiar 2023DASdir.executiv DAS si comp.juridic DAS
716.01.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asocoatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, in anul financiar 2023DASdir.executiv DAS si comp.juridic DAS
616.01.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu pentru prestarea serviciilor sociale specializate de Asociatia Congregatia Surorilor Franciscane Misionare de Assisi cu sediul in municipiul Husi, str.Melchisedec nr.4, in anul financiar 2023DASdir.executiv DAS si Comp.juridic DAS
509.01.2023Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Husi pentru anul scolar 2023-2024Compartiment Resurse Umane BAPL , Comp.juridic
405.01.2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.299 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Renovarea energetică moderată a clădirii Creşa municipală Huşi”, în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Proiecte Europ, Birou Tehnic
305.01.2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Huşi nr.298 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi” în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovării , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienţa energetică şi rezilienta în clădiri publice, Operaţiunea B2 - Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Proiecte Europ, Birou Tehnic
205.01.2023privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.296/17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul “Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferentă corp C3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși” în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 — Valul renovării, Axa 2 —Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Proiecte Europ, Birou Tehnic
105.01.2023privind modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.297 din 17.08.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru proiectul „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi”, in cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 5 -Valul Renovarii , Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 , initiator primarul municipiului Husi.Biroul Managementul Proiectelor EuropeneBirou Proiecte Europ, Birou Tehnic