Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Iulie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
300Directia Urbanism2022-07-28 10:57:06privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi.
299Directia Urbanism2022-07-27 12:09:26proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii , construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte
298Directia Urbanism2022-07-27 11:59:27privind emiterea unui aviz de principiu in vederea darii in folosinta gratuita catre Parchetul de pe langa Judecatoria Husi a unor spatii din incinta imobilului Casa de cultura a municipiului Husi in vederea desfasurarii activitatii pe durata executiei lucrarilor de reparatii capitale ce urmeaza sa se deruleze in sediul actual al Parchetului de pe langa Judecatoria Husi
297BAPLRP2022-07-27 10:09:45privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Husi si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia
296Directia Urbanism2022-07-26 12:50:02privind aprobarea alipirii unor terenuri proprietateamunicipiului Husi, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in Cartier Dric 2 si Cartier Dric 3
295DAPL2022-07-26 12:38:41privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Municipal Husana Husi
294DAPL2022-07-22 13:54:29privind aprobarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Husana Husi
293consilieri locali Iacob Ioan, Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrasc Luiza2022-07-22 13:28:37pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr. 225 din 17.06.2022 privind inființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși : initiatori consilierii locali : Iacob Ioan, Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu Luiza.
292Directia Urbanism2022-07-22 13:02:39privind preluarea contractului de concesiune nr.8400 din 24.03.2011, pentru terenul situat in Husi, str.Husi-Voloseni, nr.1, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
291Directia Urbanism2022-07-22 10:05:56 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 90 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în strada Saca, nr.18B - inițiator primarul municipiului Huși.
290Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat2022-07-22 08:32:06privind darea in administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi a imobilului Stadionul Municipal Husi, situat in str. Aleea Stadionului, nr.6 si a imobilului Sala de sport situat in strada A.I.Cuza, nr.12, proprietatea municipiului Husi
289Directia Economica2022-07-20 14:38:30privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa iulie 2022 , inițiator primarul municipiului Huși.
288Directia Economica2022-07-20 14:35:21privind rectificarea bugetului local – etapa II iulie 2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
287Directia Economica2022-07-20 14:32:42privind aprobarea execuției bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.06.2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
286Secretar General al UAT2022-07-18 14:40:03 privind constatarea incetării de drept a unui mandat de consilier local și vacantarea acestuia - inițiator primarul municipiului Huși.
285Directia administratie publica locala2022-07-15 12:38:04privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 18 din 30 ianuarie 2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului Husi, modificata prin HCL nr. 514 din 22.12.2020, HCL nr. 194 din 24.06.2021 si HCL nr. 108 din 31.03.2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
284Directia Urbanism2022-07-14 10:05:23privind aprobarea repartizării a două locuințe din fondul locativ de stat conform listei de prioritate pentru acordarea locuințelor cetățenilor ale căror dosare au fost admise în vederea obținerii unei locuințe din fondul locativ de stat , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Huși nr.193 din 15.04.2020 – inițiator primarul municipiului Huși.
283Directia Urbanism2022-07-14 10:05:23privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu nr.cadastral 78938 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric 3– inițiator primarul municipiului Huși.
282Directia Urbanism2022-07-14 10:05:23privind aprobarea dezmembrării imobilului - teren cu nr.cadastral 79710 în 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric 2– inițiator primarul municipiului Huși.
281Directia Urbanism2022-07-14 10:05:23privind însuşirea de către Consiliul Local al municipiului Huși a modificării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui inițiator primarul municipiului Huși.
280Directia Urbanism2022-07-13 15:32:49privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului -apartament aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în Husi, Aleea Stadion, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72 , către actualul chiriaș, doamna Lupascu Maria– inițiator primarul municipiului Huși.
279Directia Urbanism2022-07-13 15:32:49privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1000 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat în Husi, strada Ciprian Porumbescu, nr.2 F - inițiator primarul municipiului Huși.
278Directia Urbanism2022-07-13 15:32:49privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși.
277Directia Urbansm, Administrare si Dezvoltare Locala2022-07-13 15:32:49 privind aprobarea documentației tehnico-economice : Sistematizare teren pentru obiectivul de investiție - “Construire Bază sportivă Tip.1 strada Ciprian Porumbescu nr.44, municipiul Huși,județul Vaslui “ , inițiator primarul municipiului Huși.
276Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind rectificarea bugetului local - etapa iulie 2022
275Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale buggetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii"Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fundatura Viticulturii din Municipiul Husi"
274Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii "Realizare retea cu apa potabila, canalizaew menajera si SPAU -strada Sulfinei din Municipiul Husi"
273Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul "Program reparatii strazi 2020-2021"
272Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2023 pentru obiectivul de investitii "Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi"
271Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul de investitii "Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor- tronson II din Municipiul Husi"
270Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia, Municipiul Husi, judetul Vaslui"
269Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii "Proiect tip- Construire baza sportiva tip.1, strada Ciprian Porumbescu, nr.44, municipiul Husi"
268Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021-2023 pentru obiectivul "Lucrari de infrastructura stradala Cartier Dric.2 si Dric.3 din Municipiul Husi, judetul Vaslui- cod SMIS 138579 accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi- CI 2019/9/OS 9.1"
267Directia Economica2022-07-06 13:29:07privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.1 sin 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022