Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Iunie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
266Directia Urbanism2022-06-29 13:17:41privind darea în folosință gratuită a spațiului din incinta imobilului Clădire a Consiliului Local al municipiului Huși, strada 1 Decembrie nr.9, etaj 2, camera nr.31, proprietatea municipiului Huși, către Clubul Sportiv Municipal Hușana Huși, pe o perioadă de 5 ani – inițiator primarul municipiului Huși.
265Directia Urbanism2022-06-28 17:28:32privind darea în administrarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși , situat în municipiul Huși , strada 1 Decembrie nr.9 , a imobilelor Stadionul Municipal Huși, situat în str.Aleea Stadionului nr.6 și Sala de Sport situată în strada A.I.Cuza nr.12, proprietatea municipiului Huși
264Directia Urbanism2022-06-24 10:02:35privind declararea unor terenuri situate în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local

263Biroul Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 12622 /28.05.2021 « Realizare retea de alimentare cu apa potabila strada Fdt.Viticulturii , municipiul Husi, judetul Vaslui » - iniţiator primarul municipiului Huşi.
262Biroul Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 12626/08.05.2021 « Realizare retea de alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU, strada Sulfinei din municipiul Husi, judetul Vaslui » - iniţiator primarul municipiului Huşi.
261Biroul Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 11673/08.05.2019 « Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi, judetul Vaslui » - iniţiator primarul municipiului Huşi.
260Biroul Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 26487/25.10.2021 « Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru anul 2021 »- iniţiator primarul municipiului Huşi.
259Biroul Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 14154/13.07.2020 « Reparatii strazi in municipiul Husi, program pentru anul 2020 »- iniţiator primarul municipiului Huşi.
258Birou Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 17110/31.05.2022 « Reparatii strazi din cadrul proiectului POR ( PIDU ), municipiul Huși, jud.Vaslui » - iniţiator primarul municipiului Huşi.
257Biroul Tehnic2022-06-22 12:46:29privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrari nr. 14549/11.05.2022 « Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor, municipiul Huși, jud.Vaslui » - iniţiator primarul municipiului Huşi.
256Spitalul Husi ( prin Dir.APL)2022-06-22 12:46:29privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Huși - iniţiator primarul municipiului Huşi.
255Directia de Asistenta Sociala Husi2022-06-22 12:46:29 privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi- iniţiator primarul municipiului Huşi.
254Directia Economica2022-06-22 10:19:08privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa iunie 2022 , iniţiator primarul municipiului Huşi.
253Directia Economica2022-06-22 10:18:10privind rectificarea bugetului local - etapa iunie 2022 , iniţiator primarul municipiului Huşi.
252Directia Economica2022-06-22 10:17:14privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi” – Cod SMIS 153168 , – iniţiator primarul municipiului Huşi.
251Directia Economica2022-06-22 10:16:20privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Construirea unui Teatru de Vara in zona Recea” – Cod SMIS 153167 , iniţiator primarul municipiului Huşi.
250Directia administratie publica locala2022-06-22 09:46:00privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși - iniţiator primarul municipiului Huşi.
249Centrul Public de Desfacere2022-06-21 12:56:09privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului nr.13 în suprafață de 16,00 mp situat pe str. Piața Victoriei , nr. 11, spațiu aparținând domeniului public al municipiului Huși, aflat în administrarea Centrului Public de Desfacere Huși– iniţiator primarul municipiului Huşi.
248Directia Urbanism2022-06-21 11:03:22privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri destinate închirierii conform Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – iniţiator primarul municipiului Huşi.
247Directia Urbanism2022-06-21 11:02:53privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Huşi în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării locuinţelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 – inițiator primarul municipiului Huși.
246Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-06-21 11:01:47pentru aprobarea bugetului proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea“SMIS 153167 accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI – inițiator primarul municipiului Huși.
245Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-06-21 11:00:23pentru aprobarea bugetului proiectului “Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi“SMIS 153168 accesat in cadrul POR 2014-2020,Axa prioritara 9:Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban in cadrul POR 2014-2020; Proritatea de investitii 9.1 – Dezvoltarea locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC); Apel de proiecte POR/2019/9/ 9.1/1/7REGIUNI – inițiator primarul municipiului Huși.
244Birou Tehnic2022-06-20 13:19:29privind aprobarea sumei de 178.666,33 lei cu TVA pentru obiectivul “Realizare parcare Primăria Municipiului Huși, din municipiul Huși, județul Vaslui“ – inițiator primarul municipiului Huși.
243Birou Tehnic2022-06-20 13:18:41privind aprobarea sumei de 53.798,21 lei cu TVA pentru obiectivul “Refacere șanț betonat pe strada Neagoe Basarab din municipiul Huși, județul Vaslui “ – inițiator primarul municipiului Huși.
242Directia Urbanism2022-06-20 11:42:06privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării apartamentului aparținând domeniului privat al municipiului Huşi, situat în strada Meleti Istrati nr.6, bl.23,sc.B,et.4,ap.38 , către actualul chiriaș,doamna Flot Ecaterina – iniţiator primarul municipiului Huşi.
241Directia Urbanism2022-06-20 11:40:56privind aprobarea vânzării apartamentului situat în municipiul Huşi, strada A.I.Cuza nr.2, bl.H.1,sc.A,et.4,ap.11, aflat în proprietatea municipiului Huși , către Țenu Petru și Țenu Rodica , actualii chiriaşi – iniţiator primarul municipiului Huşi.
240Directia Urbanism2022-06-20 11:39:55privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– iniţiator primarul municipiului Huşi.
239Directia Urbanism2022-06-20 11:39:09privind aprobarea modificării denumirii unor străzi din municipiul Huși – iniţiator primarul municipiului Huşi.
238Directia Urbanism2022-06-16 16:15:56privind validarea acordului de acces temporar in incinta bunului imobil
( magazie) situata la adresa strada G-ral Teleman nr.15, bl.19,sc.H, parter, aflata in proprietatea SC OLIMP SA de catre municipiul Husi , in vederea reabilitarii peretului comun cu Cinematograful Dacia din municipiul Husi
237Directia Urbanism2022-06-14 15:09:59privind aprobarea vânzării imobilului “Cameră Cămin Recon” , situat în municipiul Huşi, strada
1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48 , aflat în proprietatea municipiului Huși , domnului Patraș Iulian , actualul chiriaş – iniţiator primarul municipiului Huşi.
236Directia Urbanism2022-06-14 15:09:59privind preluarea contractului de concesiune nr. 4540 din 26.05.1997, pentru terenul în suprafața de 300 mp situat in municipiul Huși, strada Anastasie Panu nr.26, teren aparținând domeniului privat al municipiului Huși– iniţiator primarul municipiului Huşi.
235Directia Urbanism2022-06-14 15:09:59privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 100 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Moldovei nr.25.B – iniţiator primarul municipiului Huşi.
234Directia Urbanism2022-06-14 15:09:59privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 301 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Tudor Arghezi nr.62, către domnul Rezmeriță Costel , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia – iniţiator primarul municipiului Huşi.
233 5 cons. locali Iacob Ioan, Focia A, Matei I. , Matei G, Patrașcu Luiza2022-06-14 12:53:49privind inființarea „Clubului Sportiv Municipal Hușana” Huși, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Huși , initiatori consilierii locali : Iacob Ioan, Focia Alexandru, Matei Ionel, Matei Gabriela, Patrașcu Luiza.