Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Mai 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
232Birou Tehnic2022-05-24 15:21:16privind aprobarea sumei de 251.031,53 lei cu TVA reprezentand valoarea studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite pentru unitati de invatamant scolar si prescolar din Municipiul Husi, in vederea accesarii proiectelor de reabilitare, cu finantare in cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
231Directia Urbanism2022-05-24 13:38:04privind închirierea imobilului situat în municipiul Huşi, strada 14 Iulie, bloc N.1,sc.B,et.1,ap.19 , către doamna Romila Mariana
230Directia Economica2022-05-23 15:31:21privind rectificarea bugetului local - etapa mai 2022
229Birou Tehnic2022-05-20 13:32:01privind aprobarea sumei privind aprobarea sumei de 165.111, 18 lei cu TVA reprezentand valoarea studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite pentru unitati de invatamant scolar si prescolar din Municipiul Husi, in vederea accesarii proiectelor de reabilitare, cu finantare in cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10– initiator primarul municipiului Husi .
228Birou Tehnic2022-05-20 13:32:01privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru: „Construire locuințe pentru tineri în Municipiul Husi ”, proiect care urmează a fi depus în cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10 – initiator primarul municipiului Husi .
227Directia Urbanism2022-05-20 12:50:20privind aprobarea repartizării unor locuințe ANL situate în Șoseaua Huși-Stănilești și Bd.1 Mai , persoanelor aflate pe lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 – inițiator primarul municipiului Huși.
226Directia Urbanism2022-05-20 12:18:30 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui – inițiator primarul municipiului Huși.
225Directia Urbanism2022-05-20 11:21:51privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79955 în 2 loturi distincte , situate în Cartier Dric.3 - inițiator primarul municipiului Huși.
224Directia Urbanism2022-05-20 11:21:51 privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 79484 în 4 loturi distincte , cu nr.cadastral 79861 în 12 loturi distincte, cu număr cadastral 80029 în 6 loturi distincte , situate in Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși.
223Directia Urbanism2022-05-20 11:21:51privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Huși ca bun de uz și de interes public local – inițiator primarul municipiului Huși.
222Directia Urbanism2022-05-20 09:12:03privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Calea Basarabiei nr.90, bl.B.2,sc.B,et.1,ap.14,județul Vaslui , de pe numele Eracle Eugen , pe numele Eracle Cosmin Constantin – inițiator primarul municipiului Huși.
221Directia Economica2022-05-19 15:16:07privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” – inițiator primarul municipiului Huși.
220Directia Economica2022-05-19 15:14:46privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.03.2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
219Biroul Tehnic2022-05-17 14:35:39privind aprobarea sumei de 476.659,10 lei cu TVA necesară pentru finalizarea lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor reabilitate prin proiectul P.O.R.( P.I.D.U) – inițiator primarul municipiului Huși.
218Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare2022-05-17 14:34:04privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
217Compartimentul Autorizare Control2022-05-13 12:21:34privind emiterea avizului pentru desfașurarea de servicii funerare pe raza municipiului Huși de către SC CASA FUNERARĂ LUCA SRL - inițiator primarul municipiului Huși.
216SC.Ecosalubrizare Prest Srl.2022-05-13 12:20:31privind aprobarea casarii a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe anul 2021 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 – inițiator primarul municipiului Huși.
215Directia Urbanism2022-05-13 12:19:31privind completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși– inițiator primarul municipiului Huși.
214Directia Urbanism2022-05-13 12:18:37privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului Centrală termică nr.9, situată în strada Lt.Octav Hagiu nr.3 , aparținând domeniului privat al municipiului Huși, aflat în proprietatea municipiului Huși – inițiator primarul municipiului Huși.
213Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Ciprian Porumbescu nr.59, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Grigoraș Paula-Maria , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși.
212Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Victor Ion Popa nr.9 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Chitariu Andrei , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși.
211Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa nr.2.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Noea Adina , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
210Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Mardare Samyra-Diana, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
209Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Croitoru Adrian-Marian , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
208Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Covaci Alexandru , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
207Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Nicolae Malaxa nr.13 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Bejan Claudiu-Costel , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
206Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Tudor Arghezi nr.1.D , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Baciu Marian-Cosmin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
205Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Tudor Arghezi nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Buhuși Iolanda-Octaviana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
204Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Tudor Arghezi nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Bolboceanu Mihaela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
203Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Tudor Arghezi nr.1.C , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Mălăncuș Andreea, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
202Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.2.D , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Bugeac Vlad-Theodor , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
201Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.1.D , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Cornea Lucian-Constantin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
200Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.2.C , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Ciubăr Ioana- Raluca , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
199Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.1.C , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Butiuc Raluca -Viorica , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -inițiator primarul municipiului Huși.
198Directia Urbanism2022-05-12 14:42:51privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.2.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Moisă Petruța-Alexandra , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
197Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Adam Alexandra-Mirela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
196Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Boghiu Mirela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
195Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Octavian Cotescu nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Topciu Robert-Cătălin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
194Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Măcinoi Ema-Emanuela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
193Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Marica Ana-Maria , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
192Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Tudor Ștefaniță , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
191Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.2.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Mihalache Ciprian-Gheorghe , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
190Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.44 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Țîntă Narcis-Andrei , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit -inițiator primarul municipiului Huși.
189Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Alecu Beldiman nr.42 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Țîntă Diana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
188Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu Adameșteanu nr.44 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Ifrim Ciprian-Florin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
187Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu Adameșteanu nr.2.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Coșug Nicoleta-Georgiana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
186Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu Adameșteanu nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Chetran – Hîncu Viorica-Liliana , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
185Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu Adameșteanu nr.20 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Isac Marian , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
184Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor Corneliu Adameșteanu nr.26 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Porumbiin Răzvan-Alin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
183Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.C , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Dima George , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
182Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Ciobotaru Radu-Alexandru , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
181Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Drăghici Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși.
180Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.14 , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Ciochină Alexandru-George , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși.
179Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Golache Mihaela , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
178Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Antohi Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
177Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.D , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Dima Andrei , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
176Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Ioan G.Vântu nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Toma Lucian, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
175Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Ioan G.Vântu nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Velic Ana-Maria, precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
174Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Ioan G.Vântu nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Donea Marius , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
173Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer Ioan Neamțu nr.1.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, domnului Andrei Cosmin , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit- inițiator primarul municipiului Huși.
172Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer Ioan Neamțu nr.2.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Țabără Andrada , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
171Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer Ioan Neamțu nr.2.B , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Stoian Roxana- Andreea , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
170Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50 privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafaţa de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Huşi, strada Doctor inginer Ioan Neamțu nr.1.A , pentru construirea unei locuinţe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, doamnei Crețu Victorița -Nicoleta , precum și constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit - inițiator primarul municipiului Huși.
169Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
168Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind retragerea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală - inițiator primarul municipiului Huși.
167Directia Urbanism2022-05-12 14:42:50privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 293 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.16 , către domnul David Alin-Vlăduț , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia- inițiator primarul municipiului Huși.
166SC.Ecosalubrizare Prest Srl.2022-05-12 13:04:21pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.144 din 28.04.2022 privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 – inițiator primarul municipiului Huși.
165Birou Tehnic2022-05-12 12:28:43privind actualizarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor tronson 2 din municipiul Huși,județul Vaslui” – inițiator primarul municipiului Huși.
164Birou Tehnic2022-05-12 10:54:14privind aprobarea sumei de 417.522,37 lei cu TVA necesară pentru finalizarea lucrărilor de reparații și întreținere a străzilor reabilitate prin proiectul P.O.R.(P.I.D.U) – inițiator primarul municipiului Huși.
163Directia Urbanism2022-05-05 12:22:41privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Huşi , județul Vaslui
162Directia Economica2022-05-02 12:07:09privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii - etapa mai 2022, iniţiator primarul municipiului Huşi.

161Directia Economica2022-05-02 12:06:13privind rectificarea bugetului local cu suma de 500,0 mii lei reprezentând sume repartizate din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean - iniţiator primarul municipiului Huşi.
160Directia Economica2022-05-02 12:05:19privind aprobarea alocării sumei de 110.200 lei reprezentând contribuţia Consiliului local al municipiului Huşi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiţii aprobate pentru Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Huşi din bugetul Ministerului Sănătăţii - iniţiator primarul municipiului Huşi.
159Primarul Municipiului Husi2022-05-02 12:04:01privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al municipiului Huşi pentru luna mai 2022 - iniţiator primarul municipiului Huşi.