Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotarare luna Mai 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
25523.05.2023Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor mobile care apartin domeniului public al municipiului HusiDirectia UrbanismMinisterul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei(MDLPA)
25419.05.2023Proiect de hotarare privind modificarea HCL al Municipiului Husi nr.207 din 27.06.2019, privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 237 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Municipiul Husi, str.Al. Ghitescu, nr.17, catre dna Marangoci ZoitaDirectia UrbanismBAPL
25319.05.2023Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" HusiSpitalul D. CastroianBAPL
25219.05.2023Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, Judetul VasluiDirectia UrbanismBAPL
25119.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2030Directia EconomicaBAPL
25019.05.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local -etapa mai 2023Directia EconomicaBAPL
24919.05.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi “accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1,Componenta 5 – Valul RenovariiDirectia EconomicaBAPL
24819.05.2023 Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi ,pentru perioada 2023-2024 pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reabilitare retele apa potabila si canalizare menajera in Municipiul Husi Directia EconomicaBAPL
24719.05.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”Directia EconomicaBAPL
24619.05.20232. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2026 pentru obiectivul Proiect nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat “Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi “,accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice,Operatiunea B2;Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii,Lucrarilor Publice si AdministratieiDirectia EconomicaBAPL
24519.05.20231. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului ;Directia EconomicaBAPL
24419.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.03.2023Directia EconomicaBAPL
24318.05.2023Proiect de hotarare privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
24218.05.2023PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Husi în domeniul privat al municipiului Huși a 6 garsoniere, proprietatea municipiului Husi, situat in Municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.47, bl.Recon
Directia UrbanismBAPL
24118.05.2023Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului HusiDirectia de Asistenta Sociala HusiBAPL
24018.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii datelor tehnice si diminuarea suprafetei de teren inscrise in CF 71404 Husi, cu nr. cadastral 71404, ce apartine strazii Lt.Aviator Mitache din domeniul public al Municipiului Husi, jud.Vaslui si in C.F. 74418, cu nr. cadastral 74418 ce apartine Parcului Rodina, din domeniul public al Municipiului Husi, judetul VasluiDirectia UrbanismBAPL
23918.05.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 150.517 lei pentru cumpararea imobilului - teren, in suprafata de 1561 mp, avand 2 constructii, C1 in suprafata de 313 mp si C3 in suprafata de 73 mp, situat pe soseaua Husi-Stanilesti Directia UrbanismBAPL
23818.05.2023Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Husi si aprobarea Comisiei de examinare pentru proba interviu si a Comisiei de examinare pentru proba scrisa, clinica sau practica la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de Sef sectie ATI la Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian”Husi

Compartiment Resurse Umane BAPL
23718.05.2023Proiect de hotarare privind acordarea avizului pentru desfasurarea activitatii de pompe funebre si similare (servicii funerare) pe raza municipiului Husi de catre S.C. CASA FUNERARA LUCA S.R.L.Compartimentul Autorizare ControlBAPL
23618.05.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Focia Alexandru, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. PARCURI VERZI & URBAN TRANS " S.R.L. HUSI pentru alegerea administratorului si a auditorului financiarAv. Focia AlexandruBAPL
23512.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr.cadastral 70572 in 5 loturi distincte, teren apartinand Municipiului Husi, situat pe Soseaua Husi-IasiDirectia UrbanismBAPL
23412.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 50 mp situat pe str.Eroilor, nr.7B, teren apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului HusiDirectia UrbanismBAPL
23311.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren cu nr. cadastral 79704 in 2 loturi distincte, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPL
23211.05.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului- teren, in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Stefan Dimitrescu, nr.32, catre actualul concesionar, domnul Buzdugan CostelDirectia UrbanismBAPL
23111.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, Aleea M.Kogalniceanu, nr.2, bl.10, sc.B, et.4, ap.3, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Leontescu Florica, actualul chiriasDirectia UrbanismBAPL
23011.05.2023proiect de hotarare privind alocarea sumei de 54.589, 62 lei cu TVA, necesara pentru refacerea balustradelor metalice pe podul de beton de pe strada Husi-Stanilesti, din municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPL
22911.05.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 7.589,50 lei cu TVA, necesara pentru construirea unui podet din beton in rampa la capatul aleei carosabile din zona blocurilor A.N.L. de pe soseaua Husi-Iasi, nr.74-76 din municipiul Husi, jud.VasluiBirou TehnicBAPL
22811.05.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 24.489,22 lei cu TVA, necesara pentru refacerea rigolelor carosabile de pe strada Dumitru David din municipiul Husi, jud.VasluiBiroul TehnicBAPL
22711.05.2023Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 34.192,16 lei cu TVA , necesara pentru refacerea podetului din tuburi de beton de pe strada Pictor Viorel Husi din municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPL
22609.05.2023proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.286 lei cu TVA, necesara pentru realizarea unei instalatii de utilizare gaze naturale pentru alimentarea a doua centrale murale din cadrul Gradinitei cu Program Normal nr.5, strada Corni, nr.79Biroul TehnicBAPL
22509.05.2023proiect de hotarare privind alocarea sumei de 9.513,46 lei cu TVA, necesara pentru realizarea racordarii la reteaua de energie electrica a obiectivului Reparatii cladire corp C1-fosta Gradinita nr.9 de pe strada Toma Kisacov, nr.1, municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPL
22409.05.2023Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 147.797, 04 lei cu TVA, pentru obiectivul de investitii Lucrari de reabilitare retele de apa potabila si canalizare menajera in municipiul Husi, jud.VasluiBiroul TehnicBAPL
22309.05.2023Proiect de hotarare privind acordul de achizitii bunuri si lucrari finantate din Cota de dezvoltare aferente anului 2022, al operatorului de apa si canal -S.C.Aquavas S.A. Vaslui, sucursala HusiBiroul TehnicBAPL
22208.05.2023proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna mai 2023, luna iunie 2023, luna iulie 2023BAPLBAPL
22108.05.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz favorabil privind constituirea Comisiilor de concurs si a Comisiilor de solutionare a eventualelor contestatii la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director- director financiar contabil la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" HusiCompartiment Resurse Umane BAPL