Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Martie 2022

Nr. crt.Initiator / CompartimentData inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentului
144Directia Economica2022-03-30 15:41:46privind rectificarea bugetului local cu suma de 2715,61 mii lei reprezentand venituri proprii , subventii si sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 – initiator primarul municipiului Husi.
143Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-03-30 15:39:00privind aprobarea cuprinderii in buget a reducerii procentuale din sumele solicitate la plata, stabilite in baza Notei de neconformitate nr.152727.1/ 20.01.2022 transmisa de Directia Generala Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pentru proiectul „Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737 – initiator primarul municipiului Husi.
142Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.Internationale2022-03-29 13:05:47privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Husi in calitate de lider parteneriat si Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în calitate de partener ,în vederea incheierii contractului de finanțare pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168 în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) – initiator primarul municipiului Husi
141Directia Urbanism2022-03-25 14:08:56privind punerea la dispoziția Comitetului Local pentru Situații de Urgență Huși a terenului în suprafață de 11.960 mp, apartinând domeniului public al municipiului Huși, proprietatea municipiului Huși, situat în Drum Recea nr.1.B, în vederea inființării unui centru integrat pentru instalarea/montarea de corturi/containere pentru cazarea temporară a refugiaților din Ucraina - inițiator primarul municipiului Huși.
140Directia de Asistenta Sociala Husi2022-03-25 14:07:32privind modificarea organigramei si a statului de funcții al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi - inițiator primarul municipiului Huși.
139Politia Locala Husi2022-03-25 14:05:48pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Huși nr.127 din 26.04.2018 privind aprobarea normelor si responsabilitatilor ce revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice si cetatenilor din municipiul Husi, pentru instalarea unui climat de ordine, curatenie, disciplina si gospodarire a municipiului Husi, precum si constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii - inițiator primarul municipiului Huși.
138Birou Tehnic2022-03-25 14:04:34privind aprobarea sumei de 130.001,47 lei cu TVA pentru obiectivul de investitii Lucrări de reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare menajeră în municipiul Huși, județul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși.
137Directia Urbanism2022-03-25 14:02:55privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile şi imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
136Directia Urbanism2022-03-25 14:01:50privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 16 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.
135Directia Administratie Publica2022-03-25 14:00:26privind aprobarea Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes public local –domeniul sport pentru anul 2022 - inițiator primarul municipiului Huși.
134Directia Economica2022-03-25 13:58:29privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2021- inițiator primarul municipiului Huși.
133Directia administratie publica locala2022-03-25 08:42:01privind modificarea statului de funcții al personalului din cadrul Poliției Locale a municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
132Directia Urbanism2022-03-24 17:30:46privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada 14 Iulie nr.7, bl.L.3,sc.A,parter, ap.1, județul Vaslui, de pe numele Alexa Eugen pe numele Alexa Lenuța - inițiator primarul municipiului Huși.
131Directia Urbanism2022-03-24 17:29:48privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vânzării imobilului - garsonieră aparținând domeniului privat al municipiului Huși, situat în strada 1 Decembrie nr.47, bl.Recon, et.3,ap.48, către actualul chiriaș, domnul Patraș Iulian - inițiator primarul municipiului Huși.
130Directia Urbanism2022-03-24 17:28:31privind aprobarea dezmembrării imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79472 în 2 loturi distincte , cu nr. cadastral 77795 în 4 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3 - inițiator primarul municipiului Huși.
129Directia Urbanism2022-03-24 17:27:24privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77416 în 3 loturi distincte , cu nr.cadastral 79488 în 2 loturi distincte și cu nr.cadastral 78604 în 4 loturi distincte situate in Cartier Dric.2 - inițiator primarul municipiului Huși.
128Directia Urbanism2022-03-24 17:26:06privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 100 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Jomir nr.2.F - inițiator primarul municipiului Huși.
127Directia Urbanism2022-03-24 17:24:58privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 4 loturi de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflate în proprietatea municipiului Huşi , situate pe strada Ciprian Porumbescu - inițiator primarul municipiului Huși.
126Birou Tehnic2022-03-24 17:22:45privind acordul de achiziții bunuri și lucrări finanțate din Cota de dezvoltare aferente anului 2021 al operatorului de apă și canal – SC AQUAVAS SA Vaslui, sucursala Huşi - inițiator primarul municipiului Huși.
125Directia administratie publica locala2022-03-24 17:21:08privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru anul 2022 pentru copii înscriși la Creșa Municipiului Huși - inițiator primarul municipiului Huși.
124Directia Economica2022-03-24 13:32:21privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii – etapa martie 2022 , inițiator primarul municipiului Huși.
123Directia Economica2022-03-24 13:30:11privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huși, pentru perioada 2022 – 2023 pentru obiectivul “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane ” - SMIS 2014+:125731 - inițiator primarul municipiului Huși.
122Directia Economica2022-03-24 13:29:01privind aprobarea alocării sumei de 6.400 lei reprezentând contribuția Consiliului Local al municipiului Huși în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investiții aprobate pentru Spitalul Municipal Dimitrie Castroian Huși din bugetul Ministerului Sănătății - inițiator primarul municipiului Huși.
121Directia Urbanism2022-03-24 13:27:42privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1000 mp aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, aflat în proprietatea municipiului Huşi , situat pe strada Ciprian Porumbescu nr.2.F - inițiator primarul municipiului Huși.
120Directia Urbanism2022-03-24 13:26:24privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.10278 din 09.05.2017, chiriaș SC CARIERDINAMICASIG AGENT DE ASIGURĂRI SRL , pentru terenul în suprafață de 15,00 mp, situat în Huși , strada General Teleman nr.19.A, pentru birou de asigurări - inițiator primarul municipiului Huși.
119Directia Administratie Publica2022-03-14 09:53:43privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Politiei Locale a municipiului Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - inițiator primarul municipiului Huși.
118Directia administratie publica locala - Comp.Grst.Resurselor Umane2022-03-14 09:50:59privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Husi, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - inițiator primarul municipiului Huși.
117Directia administratie publica locala - Comp.Gest.Resurselor Umane2022-03-14 09:49:11privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si din serviciile publice fara personalitate juridica, de subordonare locala, ale caror salarii de baza sunt sub limita salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - inițiator primarul municipiului Huși.
116Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-03-11 12:55:19privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” cod SMIS 153168, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1” - inițiator primarul municipiului Huși.
115Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-03-11 12:54:07privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUȘI-CI/2021/9/9.1/OS9.1” - inițiator primarul municipiului Huși.
114Biroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale2022-03-11 12:52:57pentru aprobarea bugetului proiectului “Regenerare Cartier Corni din Municipiul Husi prin realizare/dotare infrastructura educationala pentru educatia prescolara si modernizare spatii publice urbane ” cod SMIS 125731 , accesat în cadrul apelului de proiecte POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI- inițiator primarul municipiului Huși.
113Directia Urbanism2022-03-11 12:50:54privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 300 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.82 , către doamna Orman Oxana , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acesteia - inițiator primarul municipiului Huși.
112Directia Urbanism2022-03-07 11:40:56privind aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de teren de 267 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Huşi, situată în municipiul Huşi, strada Victor Ion Popa nr.23 , către domnul David Andrei-Nicusor , aferentă imobilului cu destinaţia de locuinţă, proprietate a acestuia - inițiator primarul municipiului Huși.
111Directia Urbanism2022-03-07 11:39:50privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 8002 din 11.04.2012 , chiriaş Guzumaș Florin , pentru terenul în suprafaţa de 7,00 mp , situat în Huşi, strada Eroilor , bl.15,sc.D,parter, ap.2, pentru extindere balcon - inițiator primarul municipiului Huși.
110Directia Urbanism2022-03-07 11:38:43privind prelungirea duratei contractului de închiriere cu nr. 6822 din 22.03.2012 , chiriaş Antohi Marius Cătălin , pentru terenul în suprafaţa de 1,15 mp , situat în Huşi, strada 1 Decembrie nr.31, bl.6,sc.C,parter, ap.43, pentru acces exterior - inițiator primarul municipiului Huși.
109Directia Economica2022-03-03 13:31:30privind alocarea din bugetul local a sumei de 100,0 mii lei pentru finantarea unor posibile cheltuieli urgente si neprevazute necesare pe durata starilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de urgenta, urmare a unui aflux semnificativ de refugiati in municipiul Husi
108Directia Administratie Publica2022-03-02 16:10:56privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Husi - inițiator primarul municipiului Huși.
107Directia Economica2022-03-01 16:08:32privind rectificarea bugetului local – etapa martie 2022 , inițiator primarul municipiului Huși.
106Directia Economica2022-03-01 16:04:01privind suplimentarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Huşi cu suma de 100,0 mii lei - inițiator primarul municipiului Huși.
105Directia Urbanism2022-03-01 14:57:00privind aprobarea includerii in buget a sumei de 94.570,00 lei cu TVA , în vederea achiziționării de indicatoare rutiere și efectuarea refacerii de marcaje trecere de pietoni de pe raza municipiului Huși, județul Vaslui - inițiator primarul municipiului Huși.
104Birou Tehnic2022-03-01 12:51:55privind aprobarea sumei de 25.000 lei fara TVA pentru realizarea unei documentatii tehnice- expertiza tehnica, in vederea realizarii obiectivului de investitie Reabilitare Corp C – Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din municipiul Husi , judetul Vaslui , cuprins in proiectul Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile – inițiator primarul municipiului Huși.
103Birou Tehnic2022-03-01 12:50:24privind aprobarea sumei de 88.882,74 lei cu TVA pentru igienizarea Adăposturilor Locale Antiaeriene din municipiul Huşi – inițiator primarul municipiului Huși.