Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Martie 2023

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
18430.03.2023privind aprobarea actualizarii datelor tehnice si diminuarea suprafetei de teren inscris in CF 73810, cu nr. cadastral 73810, str.Sf.Gheorghe, domeniul public al municipiului Husi, jud.VasluiDirectia UrbanismBAPL
18328.03.2023privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui” - inițiator primarul municipiului Huși.Directia EconomicaBAPL
18227.03.2023privind aprobarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi pentru anul 2023 - inițiator primarul municipiului Huși.Biroul TehnicBAPL
18127.03.2023privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare prin asfaltare strazi in municipiul Husi - inițiator primarul municipiului Huși.Biroul TehnicBAPL
18027.03.2023cu privire la modificarea Hotararii nr.09 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana Husi- inițiator primarul municipiului Huși.Compartiment Resurse Umane BAPL
17927.03.2023cu privire la modificarea Hotararii nr. 08 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului Husi- inițiator primarul municipiului Huși.Compartiment Resurse Umane BAPL
17827.03.2023cu privire la modificarea Hotararii nr. 07 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala Husi- inițiator primarul municipiului Huși.Compartiment Resurse Umane BAPL
17727.03.2023Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr.06 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
17622.03.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local - domeniul sport pentru anul 2023, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sportCabinet PrimarBAPL
17522.03.2023Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui numar de 172 buc. containere metalice a 1,1 mc si 500 buc pubele 120 l, material plastic, in vederea asigurarii unei colectari mai eficiente a deseurilor municipale generate de locuitorii si agentii economici rezidenti ai municipiului HusiCabinet PrimarBAPL
17417.03.2023Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi pentru anul 2023Birou TehnicBAPL
17317.03.2023Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de functii al unitatii de invatamant Cresa municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
17217.03.2023Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Balan Vasile, in calitate de reprezentant al Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru alegerea administratorului si a auditorului financiarBAPLBAPL
17117.03.2023Proicet de hotarare privind acordarea avizului pentru desfasurarea de activitati de pompe funebre si similare pe raza municipiului Husi de catre S.C.COVALIU FLOR S.R.L.Compartimentul Autorizare ControlBAPL
17017.03.2023proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului/examenului pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director, respectiv Director Medical si Director Financiar Contabil din cadrul Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian"HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
16917.03.2023Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuiaS.C. Ecosalubrizare Prest S.R.L. HusiBAPL
16817.03.2023Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr.398 din 24.11.2022 privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
16717.03.2023Proiect de hotarare privind Regulamentul de vanzare a locuintelor de tip ANL aflate in raza teritoriala a UAT Municipiul Husi, judetul VasluiDirectia UrbanismBAPL
16616.03.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa martie 2023.Directia EconomicaBAPL
16516.03.2023Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local etapa martie 2023;

Directia EconomicaBAPL
16416.03.2023Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 84 din 02.02.2023 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3925,39 mii lei inregistrat la 31.12.2022 , ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2023 Directia EconomicaBAPL
16316.03.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi pentru perioada 2022-2026 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare străzi de interes local în municipiul Huși, județul Vaslui” -Programul National „Anghel Saligny”;Directia EconomicaBAPL
16216.03.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2024 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi”,Directia EconomicaBAPL
16116.03.2023Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023 - 2024 “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui Directia EconomicaBAPL
16016.03.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipilui Husi, perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr. C5-B2.1.a-1580„Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi”, accesat in cadrul Planului național de redresare și reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 -Valul Renovarii, Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii , Lucrarilor Publice si Administratiei Directia EconomicaBAPL
15916.03.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipilui Husi, perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr. C5-B2.1.a-1572 „Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10, Husi” accesat in cadrul Planului național de redresare și reziliență, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1, Componenta 5 -Valul Renovarii”;Directia EconomicaBAPL
15816.03.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipilui Husi, perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr. C5-B2.1.a-1755 „ Renovarea energetică moderată a clădirii Corp C1 din strada A.I. Cuza care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”,accesat in cadrul apelului de proiecte - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 ,Componenta 5-Valul Renovarii Axa 2 –Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea B2 - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat prin M.D.L.P.A ;Directia EconomicaBAPL
15716.03.2023Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipilui Husi, perioada 2023-2026 pentru obiectivul Proiect nr. C5-B2.1.a-1697 „ Renovarea energetică moderată a clădirii C1 aferenta Corp 3 din strada Ștefan cel Mare care aparține Școlii Gimnaziale Ion Creangă Huși”, accesat in cadrul apelului de proiecte - PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 Componenta 5-Valul Renovarii”;Directia EconomicaBAPL
15616.03.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2025 pentru obiectivul "Construire Cresa mare, str.Mihail Sadoveanu, nr.1, municipiul Husi", finantat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta-apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01Directia EconomicaBAPL
15516.03.2023Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2023-2026 pentru obiectivul "Proiect Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi" finantat de MDLPA prin PNRR-Componenta 10-Fond Local-COD C10-12-195Directia EconomicaBAPL
15410.03.2023Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiilor specifice Comitetului director- director medical si director financiar-contabil, la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian"HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
15310.03.2023Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere nr.23024 din 19.11.2018, al apartamentului situat in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti, nr.9B, bl.ANL.3, sc.B, et.1, ap.6, de pe numele Condur Julien pe numele Boboc LilianaDirectia UrbanismBAPL
15209.03.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului -apartament apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat pe str.Calea Basarabiei, nr.90, bl.B2, sc.B, et.1,ap.14, catre actualul chirias, dnul Eracle Cosmin-ConstantinDirectia UrbanismBAPL
15109.03.2023Proiect de hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, str. Doctor Corneliu Adamesteanu, nr.2, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea de locuinte proprietate personala, doamnei Paduraru Roxana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuitDirectia UrbanismBAPL
15008.03.2023Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr.06 din 31 ianuarie 2023 privind stabilirea salariilor de bazapentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Primariei municipiului Husi si serviciile publice fara personalitate juridica, subordonate Consiliului Local al municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
14908.03.2023Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr.07 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Directiei de Asistenta Sociala HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
14808.03.2023Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hotararii nr.8 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Politiei Locale a municipiului HusiCompartiment Resurse Umane BAPL
14708.03.2023Proiect de hotararecu privire la modificarea Hotararii nr.9 din 31.01.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile prevazute in Nomenclatorul si ierarhia functiilor din administratia locala pentru desfasurarea activitatilor specifice Clubului Sportiv Municipal Husana HusiCompartimentul Gestionarea Resurselor UmaneBAPL
14608.03.2023Proiect de hotarare privind depunerea proiectului cu titlul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe, din municipiul Husi" in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Apelul de proiecte cu titluk "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe", finantat din Componenta C15: EducatieBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
14507.03.2023Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal " Dimitrie Castroian" HusiBAPLBAPL
14407.03.2023Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului proiectului nr.C5-B2.1.a-1697 intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii C1 aferenta Corp C3 din strada Stefan cel Mare care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi" accesat in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
14306.03.2023Proicet de hotarare pentru aprobarea bugetului proiectului nr.C5-B2.1.a-1755 intitulat "Renovare energetica moderata a cladirii Corp C1 din strada A.I.Cuza care apartine Scolii Gimnaziale Ion Creanga Husi", accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5- Valul Renovarii, Axa 2- Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
14206.03.2023Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului nr.C5-B2.1.a-1572 intitulat "Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi" accesat in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5-Valul RenovariiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
14106.03.2023Proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului proiectului nr.C5-B2..a -1580 intitulat "Renovare energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi", accesat in cadrul PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5- Valul Renovarii, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiBiroul Managementul Proiectelor EuropeneBAPL
14002.03.2023Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, Aleea Stadionului, nr.2, bl.18, sc.D, et.2, ap.72, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Lupascu Maria, actualul chiriasBAPLBAPL
13902.03.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului- apartament apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat pe B-dul 1 Mai, bl.30, sc.A, parter, ap.2, catre actualul chirias, dna Carabineru OlgaBAPLBAPL
13802.03.2023Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului-apartament, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat pe str.Calea Basarabiei, nr.87, bl.G2, sc.A, et.4, ap.18, catre actualul chirias, dna Noia Ioana GeorgianaBAPLBAPL