Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Noiembrie 2022

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
42624.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi", in vederea finantarii aestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta - Componenta C12 - Sanatate - Investitia I2.Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice- Investitia specifica I2.4.Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, si aprobarea cheltuielilor legate de proiectBiroul Managementului Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii InternationaleBalrp
42523.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi, 2022-2025Spitalul D. CastroianBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
42422.11.2022Proiect de hotarare privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2022-2023Birou TehnicBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
42322.11.2022Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 365.627, 41 lei cu TVA pentru amenajarea parcarii de pe strada Calea Basarabiei, zona fabricii GartekBiroul TehnicBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
42218.11.2022Ph. privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi – initiator primarul municipiului Husi.Compartiment Resurse Umane BAPLRP.-dosar sed. CL Husi
42118.11.2022proiect de hotarare privind participarea UAT municipiul Husi la implementarea proiectului "HUB DE SERVICII MMSS - SII MMSS, Cod mySmis 130963 si aprobarea realizarii protocoalelor de colaborare propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii SocialeBirou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
42018.11.2022proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului- teren cu nr. cadastral 78050 in 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric 3Directia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41918.11.2022proiect de hotarare privind infiintarea Grupului de Initiativa Locala(GIL) si a Grupului D Lucru Local (GLL) pentru asigurarea implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022-2027, in municipiul HusiDASBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41818.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri; Locuinta si spatiu comercial /birouri.Amplasament: mun.Husi, str.I.Al.Anghelus, nr.1, CF72844, jud Vaslui, beneficiar Frentescu EmanuilDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41718.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti-judetul Vaslui (APC VASLUI) si Operatorul Regional AQUAVAS S.A., prin Actul Aditional nr.13Birou TehnicBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41618.11.2022proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi a Statiei de Radioficare, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acesteiaDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41518.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului- teren cu nr.cadastral 79662 in 3 loturi distincte, situate in Cartier Dric 2Directia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41417.11.2022proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa noiembrie 2022Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41317.11.2022proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local- noiembrie 2022Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41217.11.2022Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii "Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU - strada Sulfinei din Municipiul HusiDirectia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41117.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii " Realizare deviere conducta de canalizare pluviala din zona Strazii Sf.Gheorghe cu punctul de deversare langa podul de pe strada Capitan CarpDirectia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
41017.11.2022proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii "Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Husi, judetul Vaslui"Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40917.11.2022proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul "Program reparatii strazi 2020-2021" si "Program reparatii strazi in municipiul Husi, jud.Vaslui pentru anul 2022-2023Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40817.11.2022Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2023 pentru obiectivul de investitii "Modernizarea prin asfaltare strazi in Municipiul Husi"Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40717.11.2022Proiect de hotarare privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021-2023 pentru obiectivul de investitii "Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox Sf. Toma din Municipiul Husi, judetul VasluiDirectia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40617.11.2022Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2022Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40517.11.2022Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str.Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2, catre actualul chirias, Vengheac Ovidiu-LuigiDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40417.11.2022Proiect de hotarare privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, parter, ap.2, catre actualul chirias, doamna Armanu StelaDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40317.11.2022Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40217.11.2022proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Municipal " Dimitrie Castroian" HusiSpitalul D. CastroianBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40117.11.2022proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala HusiDASBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
40017.11.2022Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna noiembrie 2022, luna decembrie 2022, luna ianuarie 2023BAPLRPBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
39917.11.2022Proiect de hotarare privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul HusiBIROU AGRICOL SI CADASTRUBAPLRP.-dosar sed. CL Husi