Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Octombrie 2022

Nr. crt.Data inregistrariiContinutul pe scurt al documentuluiInitiator/CompartimentDestinatar
39827.10.2022pentru aprobarea proiectului “Construire Cresa mare, str Mihail Sadoveanu nr.1, municipiul Huși” finantat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C15/01, si a bugetului acestuia – initiator primarul municipiului Husi.Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBirou Managem.Proiecte, Birou Tehnic, Dir.ec.
39726.10.2022privind scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Huși a construcției situată pe Drum Coțoi nr.2 , înregistrată în domeniul privat la poziția nr.159Directia UrbanismDir.Urbanism,Comp.juridic, Dir.ec.
39625.10.2022privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str. General Teleman nr. 15, bloc 19, parter, jud. Vaslui ”Biroul TehnicBirou Tehnic, Comp.juridic, Dir.Ec.
39524.10.2022privind alocarea sumei de 27.000,66 lei cu TVA necesară pentru reabilitarea instalației de încălzire centrală din clădirea Grădiniței cu Program Prelungit nr.7, din municipiul Huși, județul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi .Biroul TehnicBirou Tehnic, Dir.ec.
39424.10.2022privind alocarea sumei de 16.766,53 lei cu TVA necesara pentru lucrări de reparații conductă de agent termic din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din municipiul Huși , județul Vaslui - initiator primarul municipiului Husi .Biroul TehnicBirou Tehnic , Dir.ec.
39321.10.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa octombrie 2022.Directia EconomicaDirectia Economica
39221.10.2022Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local -etapa octombrie 2022.Directia EconomicaDirectia Economica
39121.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta ” – Cod SMIS 142240.Directia EconomicaDirectia economica
39021.10.2022Proiect de hotărâre privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 324,0 mii lei reprezentand contributia Consiliului Local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii .Directia EconomicaDirectia economica
38921.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarii sumei de 20,0 mii lei din bugetul local al municipiului Husi in vederea sustinerii financiare a Centrului Judetean de Excelenta Vaslui – Centrul Husi .Directia EconomicaDirectia Economica
38821.10.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii - Cod SMIS 142238”.Directia EconomicaDirectia Economica
38721.10.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “ Constructia unui centru multifunctional in ZUM.3 – Dric, cod SMIS 138482”.Directia EconomicaDirectia Economica
38621.10.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Reabilitare cladire Casa Moruzi si infiintare centru cultural – educational Cod SMIS 142239 ”.Directia EconomicaDirectia Economica
38521.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “ Actualizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Huși,județul Vaslui ”.Directia EconomicaDirectia Economica
38421.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2022 - 2024 pentru obiectivul de investitii “Prelungire strada Dosoftei și legătura cu strada Dr. Corneliu Adameșteanu din Municipiul Huși, Județul Vaslui ”.Directia EconomicaDirectia Economica
38321.10.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in Municipiul Husi,Jud. Vaslui pentru anul 2022-2023”.Directia EconomicaDirectia Economica
38221.10.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 – 2025 pentru obiectivul de investiti “Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi” (contributie locala).Directia EconomicaDirectia Economica
38121.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui”.Directia EconomicaDirectia Economica
38021.10.2022Proiect de hotărâre privind actualizarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul “Reabilitarea , modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru Corp clădire C1 al Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir” Huşi, a cărui finanţare este accesată în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 , Axa Prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, prioritate de investiţii 10.1 investiţiile în educaţie , şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare , obiectiv specific 10.2 Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii – cod SMIS 122165.Directia EconomicaDirectia Economica
37921.10.2022Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi , pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul “Dezvoltarea serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si infiintarea unui Centru Multifunctional in ZUM.1 “ - Cod SMIS 138389.Directia EconomicaDirectia Economica
37821.10.2022Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.1 din Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 31.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar in suma de 3275,92 mii lei inregistrat la 31.12.2021, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare buget local 2022 , modificata si completata de Hotararea Consiliului Local nr. 258 din 12.07.2022.Directia EconomicaDirectia Economica
37721.10.2022Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului HusiCompartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, InformatizareBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
37621.10.2022Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii si inscrierii in domeniul privat al municipiului Husi a imobilului teren in suprafata de 1084 mp, situat pe str.Fundatura Viticulturii, nr.18, inscris in CF nr.72496 Husi, si a trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Husi a respectivului imobil terenDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
37520.10.2022Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului HusiDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
37420.10.2022Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada 14 Iulie, nr.8, bl.28, sc.B, et.2, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Nastas Tudurita, actualul chiriasDirectia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi - ordinara nov.2022
37320.10.2022proiect de hotarare privind acordarea unui aviz de principiu in vederea demararii formalitatilor procedurale legale necesare infiintarii Teatrului Municipal Constantin Codrescu HusiBAPLRPComp.juridic
37220.10.2022proiect de hotarare privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir" SMIS 122165, urmare a actualizarii indicatorilor tehnico- economici in faza Proiect tehnicBirou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBirou Managem Proiecte EDurop, Dir.Ec.
37120.10.2022Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la faza Proiect tehnic de executie, pentru obiectivul de investitie "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir" SMIS 122165, in vederea implementarii proiectului "Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii educationale pentru corp cladire C1 al Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir" SMIS 122165, ca urmare a cresterii preturilorBirou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBirou Managem.Proiecte Europ, Birou Tehnic
37020.10.2022Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul husi pentru perioada 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2023 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 01 noiembrie 2022- 31 martie 2023Compartimentul Protectie CivilaComp.Prot.Civ, SC Ecosalubriz.Prest, Dir.Urbanism, Comp.juridic
36913.10.2022proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul VasluiDirectia UrbanismDirectia Urbanism, Comp. juridic
36805.10.2022privind alocarea sumei de 30.836,89 lei cu TVA necesară pentru realizarea retelei de distributie a apei potabile de pe strada Barbu Lăutaru și strada MelchisedecBiroul TehnicBAPLRP, dosar sed.CL 06.10.2022(completare ordine de zi)
36704.10.2022privind alocarea sumei de 371.513, 80 lei cu TVA necesara pentru realizarea devierii conductei de canalizare pluviala din zona strazii Sf.Gheorghe, cu punctul de deversare langa podul de pe strada Capitan CarpBiroul TehnicDir.ec, Birou Tehnic
36603.10.2022proiect de hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat eevilor Scolii Gimnaziale "Anastasie Panu ", Husi, atat pentru ciclul primar, cat si pentru ciclul gimnazial , in cadrul Programului -pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de statBAPLBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
36503.10.2022proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie "Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi , jud.Vaslui, aprobat prin finantare prin Programul national de investitii "Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul localpentru realizarea obiectivuluiBirou TehnicBAPLRP.-dosar sed. CL Husi