Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registru Proiecte de Hotararie luna Septembrie 2022

Nr. crt.Data inregistrariiConbtinutul pe scurt al documentuluiInitiator / CompartimentDESTINATAR
3642022-09-27 16:32:23privind aprobarea schimbării titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Huși , strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.A,ap.3,parter,județul Vaslui Directia UrbanismDirectia Urbanism, Comp.juridic
3632022-09-26 09:10:18privind aprobarea dezmembrarii imobilelor-terenuri cu nr.cadastral 77567 in 2 loturi distincte si cu nr. cadastral 70510 in 2 loturi distincte siutate in municipiul Husi Directia UrbanismDirectia Urbanism,Comp.juridic
3622022-09-23 10:20:23P.H. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa septembrie 2022Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3612022-09-23 10:18:46P.H. privind rectificarea bugetului local- etapa septembrie 2022Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3602022-09-23 10:16:20P.H. privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Huşi, pentru perioada 2022-2023 pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea instalatiei de incalzire centrala din sala de sport a Municipiului Husi,judetul Vaslui”Directia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3592022-09-23 10:07:33privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municpiului Husi, pentru perioada 2018-2023 pentru obiectivul "Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi" cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 "Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon", Prioritatea de investitii 3.1.Sprijinirea eficientei energetice , a gestionarii intelingente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor , Obiectiv specific-Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mariDirectia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3582022-09-23 10:04:22privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al municipiului Husi, pentru perioada 2020-2023 pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia, municipiul Husi", jud.VasluiDirectia EconomicaBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3572022-09-22 14:23:54privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru "proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020", a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a partii cote de cofinantare a cheltuielilor eligibile ale proiectuluiBiroul TehnicBAPLRP
3562022-09-22 13:20:36privind respingerea plângerii prealabile nr.26937/29.08.2022 formulată domnul consilier av. Radu Bobîrnat împotriva Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Huși nr.306, 307, 314, 315, 316, 317 din 25 august 2022 - initiator primarul municipiului Husi.BAPLRPBAPLRP - sed.CL din 27.09.2022
3552022-09-22 12:47:44privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii "Reabilitare, modernizare si dotare Cinematograf Dacia din municipiul Husi, str.General Teleman, nr.15, bl.19, parter, judetul VasluiBiroul TehnicBAPLRP
3542022-09-22 12:44:44privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie Prelungire strada Dosoftei si legatura cu strada Dr.Corneliu Adamasteanu din municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPLRP
3532022-09-22 12:42:11privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada Meleti Istrati, nr.6, bl.23, sc.C, et.4, ap.38, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Flot Ecaterina , actualul chiriasDirectia UrbanismBAPLRP
3522022-09-22 12:38:40privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi, jud.VasluiDirectia UrbanismBAPLRP
3512022-09-22 12:36:55privind aprobarea "Programului de reparatii strazi in municipiul Husi, judetul Vaslui, pentru anul 2022-2023Biroul TehnicBAPLRP
3502022-09-22 12:31:12privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in municipiul Husi, judetul VasluiBiroul TehnicBAPLRP
3492022-09-21 16:02:29privind modificarea tarifului de calatorie la transportul public local de calatori efectuat prin curse regulate in municipiul Husi, judetul Vaslui Birou TehnicBAPLRP
3482022-09-21 15:34:18privind aprobarea dezmembrării imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 79822 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 78849 in 4 loturi distincte si cu nr.cadastral 80124 in 2 loturi distincte , situate in Cartier Dric 2 - initiator primarul municipiului Husi.Directia UrbanismBAPLRP.-dosar sed. CL Husi, Dir.Urbanism, Comp.juridic
3472022-09-21 15:32:49privind aprobarea repartizării unei locuințe ANL, situata în Șoseaua Huși-Stănilești , persoanei aflate pe lista privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor depuse în vederea obținerii de locuințe din fondul ANL , aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Huşi nr. 151 din 23.04.2019 - initiator primarul municipiului Husi.Directia UrbanismBAPLRP.-sed.sept.2022, Dir Urbansim, Comp.juridic
3462022-09-15 08:52:23privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.274 din 30.09.2021, privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Husi, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.337 din 08.11.2021BAPLRPBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3452022-09-15 08:33:59privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii in Educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul HusiBAPLRPBAPLRP.-dosar sed. CL Husi
3442022-09-14 08:03:45Proiect de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014-2020" a terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente acestuia"Directia UrbanismBirou Tehnic, Directia Urbanism
3432022-09-13 12:55:37proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente pentru " Construire locuinte pentru tineri in Municipiul Husi", proiect depus in cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10.Birou Managementul Proiectelor,Integrare Europeana si Rel.InternationaleBirou Tehnic, Birou Proiecte Europene, Directia Ec.