Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Registrul dispozitiilor luna Iulie 2022

Nr. actuluiData emiteriiContinutul pe scurt al actului
57228.07.2022Privind incetarea de drept a raportului de serviciu al d-nei Halcu Petronia -Teona- referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
57128.07.2022Privind constituirea echipei de management pentru proiectul" Renovarea energetica moderata a cladirii Cresa municipala Husi", care urmeaza a fi depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apel de proiectare PNRR /2022/C5/2/B.2.1/1,componenta 5-valul renovarii
57028.07.2022Privind constituirea echipei de management pentru proiectul" Construire locuinte pentru tineri in municipiul Husi"proiect care a fost depus in cadrul PNRR , Componenta C 10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
56928.07.2022Privind constituirea echipei de management pentru proiectul" Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din str. Stefan Cel Mare care apartine Scolii Gimnziale Ion Creanga Husi, proiect care urmeaza a fi depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apel de proiectare PNRR /2022/C5/2/B.2.1/1,componenta 5-valul renovarii
56828.07.2022Privind constituirea echipei de management pentru proiectul" Renovarea energetica moderata a cladirii Corp C1 din str. A.I. Cuza, care apartine Scolii Gimnaziale I Creanga, proiect care urmeaza a fi depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apel de proiectare PNRR /2022/C5/2/B.2.1/1,componenta 5-valul renovarii
56728.07.2022Privind constituirea echipei de management pentru proiectul" Renovarea energetica moderata a cladirii Cantinei Colegiului Agricol Dimitrie Cantemir Husi", proiect care urmeaza a fi depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apel de proiectare PNRR /2022/C5/2/B.2.1/1,componenta 5-valul renovarii
56628.07.2022Privind constituirea echipei de management pentru proiectul" Renovarea energetica moderata a cladirii Gradinita cu program prelungit nr.10 Husi, care urmeaza a fi depus in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, apel de proiectare PNRR /2022/C5/2/B.2.1/1,componenta 5-valul renovarii
56528.07.2022Privind plata indemnizatiei membrilor si secretariului Comisiei de concurs de recrutare pentru ocuparea a 2(doua )posturi vacante de functie pubica de executie la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul- Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
56427.07.2022Privind constituirea comisei pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile in vederea analizarii sesizarii in cceea ce priveste activitatea d-lui Blezneac Marius Catalin- ingrijitor in cadrul Serviciului Public Local de Administrarea Cimitirelor din municipiul Husi
56327.07.2022Privind modificarea si completarea anexei la Dispozitia 102 din 14.02.2022 privind stabilirea cuantumurilor garantiilor in numerar pentru persoanele cu functii gestionare in cadrul Primariei municipiului Husi si unitatile din subordine
56227.07.2022Privind acordare unor noi drepturi (ajutor social) pentru Baciu Roxana Mihaela
56127.07.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Cornea Marian
56027.07.2022Privind stabilirea dreptului la ajutorul social pentru Rus Liviu Dan
55925.07.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social, a alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru Timpu Ana Maria
55825.07.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social si a alocatiei pentru sustinerea familiei pentru Goran Catalina-Gabriela
55725.07.2022Privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru Parascan Cristinel
55625.07.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Buzilica Mugurel
55525.07.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Bujoreanu Sorin-Florin
55425.07.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Salceanu Mihaita-Petru
55325.07.2022Privind suspendarea dreptului la ajutorul social pentru Paduraru Relu
55225.07.2022Privind reluarea acordarii dreptului la ajutorul social pentru Chiriac Anisoara
55125.07.2022privind acordarea ajutorului de inmormantare pentru Irimia Viorel
55022.07.2022cu privire la convocarea Consiliului Local al municipiului Husi in sedinta ordinara, in ziua de 28 iulie 2022
54922.07.2022privind incadrarea dlui Blezneag Marius - Catalin, pe functie de executie, in regim contractual, de ingrijitor, pe durata nedeterminata, la Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
54820.07.2022privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 22 august 2022
54720.07.2022privind modificarea art.1, al.2 al Dispozitiei nr.544/18.07.2022 privind inventarierea si inregistrarea in evidenta financiar contabila a bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) ce fac obiectul contractului de comodat nr.9798/30.06.2022 inregistrat la registratura generala a Primariei Municipiului Husi la nr.21512/11.07.2022
54620.07.2022privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitie publica:"Raportarea progresului in implementarea proiectului Infiintarea Clubului Seniorilor din Husi "si" Raportarea progresului in implementarea proiectului Construirea unui teatru de vara in zona Recea"
54519.07.2022privind incadrarea dlui ROTARU SORIN, pe functie de executie, in regim contractual, de muncitor necalificat, treapta I, pe durata nedeterminata, la Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
54418.07.2022privind inventarierea si inregistrarea in evidenta financiar- contabila a bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) ce fac obiectul contractului de comodat nr.9798/30.06.2022) inregistrat la registratura generala a Primariei Municipiului Husi la nr.21512/11.07.2022
54318.07.2022privind numirea in functia de gestionar a domnului Dumitrascu Marius pentru gestiunea "Centrul de refugiati din Ucraina - infiintat pe raza municipiului Husi", in vederea exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de Legea nr.22/1969, modificata si completata
54218.07.2022privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier la Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban-Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municpiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 23 august 2022
54114.07.2022privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea a 2(doua)posturi vacante de functie publica de executie la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 18 august 2022
54014.07.2022privind stabilirea procentului de majorare a salariilor pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Infiintarea Clubului seniorilor din Husi" Cod SMIS 153168, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL Husi-CI/2019/9/9.1/7 REGIUNI
53914.07.2022privind stabilirea procentului de majorare a salariilor pentru persoanele nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Construirea unui teatru de vara in zona Recea" cod SMIS 153167, accesat in cadrul apelului de proiecte POR/GAL husi-CI/2019/9/9.1/7 REGIUNI
53814.07.2022privind modificarea cuantumului alocatiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pt. sustinerea familiei, pt. dnul Radita Mihai
53714.07.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pt. dnul Tase Catalin
53614.07.2022privind acordarea ajutorului de urgenta, conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, pt. dna Lazar Elena
53514.07.2022privind reluarea acordarii dreptului la ajutor social pt.dnul Lila Constantin
53414.07.2022privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei pt. dna Androni Camelia Floreta
53314.07.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pt. dna Barbu Carmen
53214.07.2022privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pt. sustinerea familiei, pt. dna Riscanu Alina
53114.07.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei, a stimulentului educational acordat sib forma de tichet social si stabilirea perioadei platite necuvenit pt. dna Luca Maria Georgiana
53014.07.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei pentru dna Codreanu Mariana
52914.07.2022privind suspendarea dreptului la stimulentul educational, acordat sub forma de tichet social in anul scolar 2021-2022, pentru dna Melinceanu Mirela
52814.07.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru dnul Perj Vlad Ionut
52714.07.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru dna Mihaica Cerasela
52614.07.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru dnul Gheorghiu Marcel Catalin
52514.07.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru dna Bejan Antonela Georgiana
52414.07.2022privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Volovati Dan
52314.07.2022privind incetarea dreptului la ajutor social pentru domnul Mihaica Ludovic
52213.07.2022privind prelungirea detasarii dnei Axinte Beatrice de la Parcuri Verzi &Urban Trans S.R.L. Husi la Primaria municipiului Husi-Biroul Agricol si Cadastru -Directia Administratie Publica Locala
52113.07.2022privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de executie de consilier la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 17 august 2022
52013.07.2022privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea postului vacant de functie publica de conducere vacanta de sef birou la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si a Comisiei de solutionare a contestatiilor ce pot aparea in urma sustinerii concursului din data de 16 august 2022
51908.07.2022Pentru modificarea Dispozitiei primarului nr. 449 din 30.07.2020 privind aprobarea normelor lunare de lucru pentru membrii echipei de implementare a proiectului "Implementare solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei Municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134 si aprobarea atributiilor in cadrul proiectului pentru fiecare membru al echipei de management
51807.07.2022Pentru modificarea Dispozitiei primarului municipiului Husi nr. 03/07.01.2020 privind constituirea echipei de management a proiectului "Implementarea Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei municipiului Husi" cod SMIS 136134 ,accesat in cadrul Cererii de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate )"Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate", lansate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa , in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020
51707.07.2022convocare sedinta extraordinara in data de 12 iulie 2022
51606.07.2022privind modificarea componentei familiei si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei pentru dna Baciu Roxana Mihaela
51506.07.2022privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei pentru dna Buraga Iulia
51406.07.2022privind incetarea suplimentului pentru energie acordat lunar pe tot parcursul anului si recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de supliment pentru energie pentru dna Condurache Ionela Irina
51306.07.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei pentru dna UDEANU AMALIA EMANUELA
51206.07.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei pentru dna Olaru Claudia
51106.07.2022privind incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatia pentru sustinerea familiei pentru dna Condurache Ionela Irina
51005.07.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul PATRAS CRISTIAN MIRCEA,
50905.07.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul CIOBOTARU VALERIU
50805.07.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul BRAHAJ GINA
50705.07.2022privind stabilirea dreptului la ajutor social pentru domnul IUZIC SORIN
50605.07.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul PALADE SONIA ELENA
50505.07.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul PALADE IANIS- ANDREI
50405.07.2022privind instituirea curatelei speciale si numirea doamnei VASILIU Ecaterina-Elena-Natalia in calitate de curator special pentru minorele Vasiliu Mara -Cristina- Mihaela si Vasiliu Sofia Luciana Victoria
50305.07.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului cu finantare nerambursabila "SIS HUSI Servicii Integrate Socio- Medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988" pentru luna iunie 2022
50205.07.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizand competentele partajate, in cadrul Primariei Municipiului Husi" cod SIPOCA 829/SMIS 136134, pentru luna iunie 2022
50105.07.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului " A.C.C.E.P.T.- Actiuni concrete in comunitate, educatie pentru toti" SMIS 139987, pentru luna iunie 2022
50005.07.2022privind stabilirea procentului de majorare al salariului de baza si plata persoanelor nominalizate in echipa de implementare a proiectului "Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi" Cod SIPOCA 631/Cod SMIS 128787, pentru luna iunie 2022
49904.07.2022privind promovarea dnei Popa Ioana Roxana in functia publica de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Achizitii Publice=-Biroul Tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi si stabilirea drepturilor salariale
49804.07.2022privind desemnarea dnei Racovita Anca, consilier la Compartimentul Buget - Contabilitate- Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, sa asigure gestionarea voucherelor de vacanta
49701.07.2022privind plata orelor de noapte prestate de catre personalul de paza din cadrul Primariei Municipiului Husi, in luna iunie 2022
49601.07.2022privind salarizarea personalului din cadrul Primariei Municipiului Husi aferenta lunii iunie 2022
49501.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru dna Chiritoi Angelica
49401.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru dnul Vacareanu Dan
49301.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru dna Vartolomei Gabriela
49201.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru dna Melinte Oana Mihaela
49101.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social si alocatie pentru sustinerea familiei pentru dna Alecu Lorena -Iulica
49001.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social si alocatie de sustinere a familiei pentru dna Goran Catalina Gabriela
48901.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de ajutor social pentru dnul Onofrei Silviu Octavian
48801.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru dna Chiriac Gabriela Valerica
48701.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru dna Botez Larisa Andreea
48601.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvenit cu titlu de alocatie pentru sustinerea familiei pentru doamna Popa Cristina
48501.07.2022privind stabilirea perioadei platite necuvevenit cu titlu de alocatiei pentru sustinerea familiei pentru dna \spanu Mihaela Mirabela
48401.07.2022privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru dna Palcu Maria
48301.07.2022privind stabilirea perioadei in care a incasat necuvenit alocatie pentru sustinerea familiei pentru dns Udeanu Amalia Emanuela din Husi
48201.07.2022privind instituirea curatelei speciale si numirea doamnei Condrea Adina in calitate de curator special pentru minorul Iacob Denis Matei
48101.07.2022privind aprobarea planului de servicii pentru copilul Palade Dragos Bogdan
48001.07.2022privind constituirea comisiei de receptie a serviciilor achizitionate/prestate la UAT Municipiul Husi in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiectele din cadrul PNRR, Componenta C5- Valul renovarii, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1/1 - derulat de MDLPA, stabilirea documentelor financiar contabile intocmite la data receptiei si imputernicirea persoanelor in vederea aplicarii stampilelor/sigiliilor in proiect