Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

In atentia persoanelor care vor sa faca parte din Corpul experților electorali si din Corpul operatorilor de calculator

Persoanele care doresc să facă parte din Corpul experților electorali pe bază de examen trebuie sa depuna urmatoarele documente: cererea de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen, declarația de confidențialitate, copii după actul de identitate și diploma de studii.

Persoanele care doresc să facă parte din Corpul operatorilor de calculator trebuie sa depuna urmatoarele documente: cererea pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare, declarația de confidențialitate și copia după actul de identitate.

Atât cererile, cât și declarațiile de confidențialitate vor fi completate și semnate olograf.

Persoanele care doresc să facă parte din Corpul experților electorali pe bază de examen și/sau din Corpul operatorilor de calculator pot transmite cererile, însoțite de documentele amintite mai sus, pe adresa de e-mail a Direcției Județene Vaslui: dj.vaslui@roaep.ro, fie direct la sediul Direcției Județene Vaslui a Autorității Electorale Permanente, situate în Centrul de Resurse pentru Afaceri (CRAV) Vaslui, str. Decebal, nr. 16, etaj 2, cam.7, mun. Vaslui, jud. Vaslui.