Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

ANUNT – inscriere in Registrul Agricol

ANUNŢ

In conformitate cu prevederile art.8 si art. 11 din O.G. nr.28/27.08.2008, privind Registrul agricol, cu modificările si completările ulterioare, inscrierea datelor in registrul agricol din raza UAT -Husi, unde isi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplina de exerciţiu. Persoanele care nu au domiciliul in localitate, au obligaţia sa trimită declaraţia prin posta, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procura. In cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia de inscrierea datelor in registrul agricol.

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

  1. a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
    b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
    c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.
  2. In cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la pct.l, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea « report din oficiu» la rubrica «semnătura declarantului» .

Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute la pct.l si pct. 2, date corecte şi complete, în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.