Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Masuri privind prevenirea incendiilor de vegetatie uscata

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
PRIMARIA MUNICIPIULUI   HUŞI
Compartiment Protecție Civilă

MĂSURI PRIVIND PREVENIREA INCENDIILOR DE VEGETAȚIE USCATĂ PRODUSE CA URMARE A UTILIZĂRII FOCULUI PENTRU CURĂȚAREA TERENURILOR DE PE TERITORIULMUNICIPIULUI HUȘI

Având în vedere creșterea semnificativă a numărului de incendii produse în ultima perioadă la vegetația uscată, plantații, ca urmare a utilizării focului deschis pentru curățarea terenurilor, vă rugăm să respectați următoarele măsuri în scopul prevenirii incendiilor de vegetație:

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă, dacă nu se impune ca o măsură exceptională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru răspândirea unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor.

Arderea vegetației uscate se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul eliberat de Serviciul pentru Situații de Urgență Huși și cu obținerea acceptului de la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către seful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens.

În condițiile in care se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare, arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se face cu respectarea următoarelor măsuri:

  • Condiții meteorologice fără vânt;
  • Desfășurarea arderii numai pe timp de zi;
  • Asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere, a mijloacelor și materialelor de stingere a eventualelor incendii;
  • Pe terenurile în pantă, arderea vegetației uscate se face pornind din partea de sus a pantei;
  • Colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;
  • Executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
  • Curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 metri
  • Stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
  • Interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu focul și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, respectiv amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, potrivit H.G.R. Nr.537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei

Totodată, în conformitate cu OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, astfel:
Art.96 (1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice și de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:
obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriștile, stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

Președintele Comitetului Local
pentru Situații de Urgență Huși
              PRIMAR,
   Ing. Ioan CIUPILAN

Compartimentul Protecţie Civilă
      Doru – Ioan Hârjete