Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 08 Aprilie 2019

Hotararea nr. 109 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna aprilie 2019 
Hotararea nr. 110 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea alocarii sumei de 768.000 lei reprezentând contributia Consiliului local al municipiului Husi în cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 111 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Asfaltare/reabilitare strazi(inclusiv trotuare,piste de biciclete) pe traseul transportului public(aproximativ1,7km),asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai sus(aproximativ 5,5 km),amenajare statii de transport in comun”in cadrul proiectului integrat” Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, în vederea accesarii unei finantari în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabil - (Anexa)
Hotararea nr. 112 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Dezvoltare terminal de transport public si statii de incarcare autobuze”in cadrul proiectului integrat”Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” în vederea accesarii unei finantari în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI-Axa prioritara 3:Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e:promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii,in special pentru zonele urbane,inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare,Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - (Anexa)