Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 08 Noiembrie 2021

Hotararea nr. 329 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna noiembrie 2021, luna decembrie 2021, luna ianuarie 2022
Hotararea nr. 330 - pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici ai investitiei pentru realizarea proiectului “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” in vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - (Anexa)
Hotararea nr. 331 - privind aprobarea proiectului “Infiintarea clubului seniorilor din Husi” si a valorii acestuia in vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - (Anexa)
Hotararea nr. 332 - privind aprobarea participarii UAT Municipiul Husi în calitate de lider la parteneriatul cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în vederea depunerii Fisei de proiect pentru proiectul “Infiintarea clubului seniorilor din Husi”, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/1/OS9.1 ”Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - (Anexa)
Hotararea nr. 333 - pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” in vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - (Anexa)
Hotararea nr. 334 - privind aprobarea proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” si a valorii acestuia in vederea depunerii Fisei de proiect in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2021/9/1/OS9.1, Axa prioritara 9- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - (Anexa)
Hotararea nr. 335 - privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi si a Caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management, in vederea incheierii unui nou contract de management - (Anexa)
Hotararea nr. 336 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursurile organizate la nivelul Inspectoratului ScolarJudetean Vaslui pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 337 - pentru modificarea Art.1, punctul 2 al H.C.L. nr.274 din 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi în Consiliile de Administratie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Husi
Hotararea nr. 338 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 339 - privind rectificarea bugetului local – etapa noiembrie 2021 - (Anexa)