Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 08 Octombrie 2019

Hotararea nr. 311 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna octombrie 2019
Hotararea nr. 312 - privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitie “Asfaltare/reabilitare strazi (inclusiv trotuare, piste de biciclete) pe traseul transportului public (aproximativ1,7km), asfaltare trotuare cu exceptia celor de mai sus (aproximativ 5,5 km), amenajare statii de transport in comun”in cadrul proiectului integrat” Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, în vederea accesarii unei finantari în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon. Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2:Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila - (Anexa)
Hotararea nr. 313 - privind aprobarea proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila “si a cheltuielilor legate de proiect, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, ”Prioritatea de investitii 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii ,in special pentru zonele urbane ,inclusive promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv Specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila“ - (Anexa)
Hotararea nr. 314 - privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati ai investitiei Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi, in vederea accesarii finantarii europene nerambursabile in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investitii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 315 - privind aprobarea proiectului “Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi” SMIS 126737 si a cheltuielilor legate de proiect, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale; Prioritatea de investi?ii 8.1 – Investitii în infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducând inegalitatile în ceea ce priveste starea de sanatate si promovând incluziunea sociala prin îmbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A – Ambulatorii, pentru Apelul de proiecte P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni, pentru dotarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 316 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în municipiul Husi ,judetul Vaslui" - (Anexa)
Hotararea nr. 317 - privind aprobarea depunerii Proiectului “Modernizare prin asfaltare strazi în Municipiul Husi, judetul Vaslui” spre finantare prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI) si a contributiei proprii a Municipiului Husi la FDI - (Anexa)