Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 11 Mai 2018

Hotararea nr. 145 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2018
Hotararea nr. 146 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie «Reabilitare spatiu de joaca Parc "Rodina" din municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 147 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru finantarea obiectivului de investitii «Reabilitare spatiu de joaca Parc "Rodina" din municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 148 - privind aprobarea platii cotizatiei UAT Municipiul Husi la Asociatia Grupul de Actiune Locala "Husi - Comunitate Incluziva", asociatie infiintata urmare implementarii proiectului cu finantare europeana "Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala pentru zonele urbane marginalizate din municipiul Huai, judetul Vaslui"
Hotararea nr. 149 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 179,0 mii lei reprezentând sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de înregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara si venituri proprii buget local - (Anexa)
Hotararea nr. 150 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 70476 în suprafata de 55.000 mp situat in Soseaua Husi-Averesti, Tarla 3, Parcela 48, proprietatea municipiului Husi, in doua loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 151 - privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 147 din 24.06.2009 si a Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 259 din 28.12.2011