Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 13 Noiembrie 2014

Hotararea nr. 191 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2014
Hotararea nr. 192 - privind schimbarea din functie a viceprimarului municipiului Husi
Hotararea nr. 193 - privind alegerea viceprimarului Municipiului Husi
Hotararea nr. 194 - privind insusirea de catre Consiliul Local al Municipiului Husi a Declaratiei d-nei dr.Rotaru Lucia, manager a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi privind solicitarea replanificarii vizitei de evaluare in vederea acreditarii din trimestrul IV anul 2014, in trimestrul II anul 2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 195 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local Husi nr.181/2014 privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL «CUZA VODA» HUSI”, Axa prioritara 3 – Îmbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua si a cheltuielilor legate de proiect
Hotararea nr. 196 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Reabilitare strada Castroian municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 197 - privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuielide S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru anul 2014
Hotararea nr. 198 - privind rectificarea bugetului local - etapa noiembrie 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2014-2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 200 - privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.RL. HUSI
Hotararea nr. 201 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.10.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 202 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 58 din 19.03.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 203 - privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar preluate de S.C. PARCURI VERZI HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi prin concesiune nr. 11527 din 02.05.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 204 - privind aprobarea duratei de prelungire a contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatia de cabinet de libera practica pentru serviciile publice conexe actului medical, incepand cu data de 01.01.2015
Hotararea nr. 205 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 206 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 207 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de6,15 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Calea Basarabiei, in vecinatatea SC ”HUSANA” SA - (Anexa)
Hotararea nr. 208 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren situata in municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe (bl.I.8), lot nr.5, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de garaj
Hotararea nr. 209 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii terenului in suprafata de 360 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Alexandru Ghitescu nr.1
Hotararea nr. 210 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii terenului in suprafata de 24 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflata in proprietatea municipiului Husi, situat in Fundatura Prut nr.1.C
Hotararea nr. 211 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 6000 mp, in vederea construirii unui lacas de cult ortodox si a unui asezamant social, situat in intravilanul municipiului Husi, “Cartier Dric 3 Husi“, beneficiar Episcopia Husilor, Protopopiatul Husi, Parohia “Sf.Ap.Toma” Husi
Hotararea nr. 212 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei - (Anexa)
Hotararea nr. 213 - privind emiterea avizului de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 986 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflata in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Husi-Voloseni nr.16.A
Hotararea nr. 214 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.115 din 20.05.2010 privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate care nu au fost revendicate de fostii proprietari, aflate in proprietatea municipiului Husi, catre actualii chiriasi
Hotararea nr. 215 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare nr.18, bl.L.4, sc.B, et.4, ap.22, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 216 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Sef serviciu la Centrul Public de Desfacere Husi