Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 14 Septembrie 2010

HOTARIREA Nr. 214- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2010
HOTARIREA Nr. 215- privind modificarea si completarea art.1 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.39/2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant de stat din municipiul Husi
HOTARIREA Nr. 216- privind trecerea Bazei de Agrement Recea si Gospodariei Anexa Recea din administrarea SC GOSCOMLOC SA HUSI in administrarea Consiliului Local al municipiului Husi
HOTARIREA Nr. 217- privind constituirea Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea functiei de manager la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
HOTARIREA Nr. 218- pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a proiectului "Regenerarea municipiului Husi, prin modernizarea spatiilor publice urbane", prevazuta de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 87/2009 si pentru aprobarea valorii totale a proiectului
HOTARIREA Nr. 219- pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a proiectului "Creare parc nou in Municipiul Husi", prevazuta de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 88/2009 si pentru aprobarea valorii totale a proiectului.
HOTARIREA Nr. 220- pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a proiectului "Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi prin implementarea unui sistem de supraveghere video" prevazuta de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 89/2009 si pentru aprobarea valorii totale a proiectului
HOTARIREA Nr. 221- pentru modificarea valorii contributiei proprii din valoarea eligibila a proiectului "Crearea unui centru consultativ pentru cetatenii Municipiului Husi" prevazuta de art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 90/2009 si pentru aprobarea valorii totale a proiectului
HOTARIREA Nr. 222- privind reorganizarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala fara personalitate juridica si a Cantinei de ajutor social cu personalitate juridica, in Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Husi cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Husi - (Anexe)