Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 Februarie 2018

Hotararea nr. 38 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2018
Hotararea nr. 39 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi în suma de 10,0 mii lei
Hotararea nr. 40 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Lucrari de reabilitare retele de apa potabila in municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 42 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul «Program de reparatii strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 43 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investitii «Executie lucrari de utilitati si sistematizare pe verticala ANL Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 44 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investitii «Lucrari de reabilitare retele de apa potabila in Municipiul Husi»  - (Anexa)
Hotararea nr. 45 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului Serviciului Administrarea Cimitirelor, pentru perioada 2018 -2019 pentru obiectivul de investitii «Reabilitare prin asfaltare alee principala din Cimitirul Ortodox "Sf.Toma" din Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru perioada 2018-2019 pentru obiectivul de investitii «Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 47 - Privind aprobarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzi?iei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 4.e „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”, Obiectiv Specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila, in care autoritatile publice locale urbane sunt solicitanti eligibili pentru accesarea de finantari a investitiilor destinate imbunatatirii transportului public urban, investitii destinate transportului electric si nemotorizat, precum si alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 in zona urbana
Hotararea nr. 48 - privind aprobarea unui aviz de principiu pentru realizarea de documentatii tehnice in vederea accesarii de finantari nerambursabile in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 - Axa prioritara 13 -Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9b -Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale,Obiectivul specific 13.1 - Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania
Hotararea nr. 49 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si estimat pentru anii 2019-2021 - (Anexa)
Hotararea nr. 50 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimat pentru anii 2019-2021 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)