Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 Iulie 2010

HOTARIREA Nr. 155- privind infiintarea serviciului de alimentare cu energiei termica in municipiul Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 156- privind includerea in programul de investitii si bugetul pe anul 2010 a obiectivului de investitii "Achizitii locuinte imobil RECON
HOTARIREA Nr. 157- privind rectificarea bugetului local - etapa iulie 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 158- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 159- privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local pe anul 2010 - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 160- privind aprobarea bugetului proiectului "Reabilitare si extindere parc Alexandru Ioan Cuza"
HOTARIREA Nr. 161- privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.183 din 28 iulie 2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizata si a valorii contributiei Consiliului Local Husi, pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui", derulat in cadrul Programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori, aprobat prin Legea nr.224/2007"
HOTARIREA Nr. 162- privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.191 din 28 iulie 2009 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursable interne in valoare de 12.000.000 lei, destinate finantarii obiectivelor de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui", derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"
HOTARIREA Nr. 163- privind aprobarea rectificarii bugetului imprumuturilor interne pe anul 2010
HOTARIREA Nr. 164- privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al municipiului Husi a constructiei "Teatru de Vara", in vederea desfiintarii acesteia
HOTARIREA Nr. 165- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
HOTARIREA Nr. 166- privind aprobarea P.U.Z.- "Complex de locuinte", municipiul Husi, strada Husi-Stanilesti, nr.36-36.S, judetul Vaslui, beneficiar SC Semnal International SRL Bucuresti