Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 15 Iunie 2021

Hotararea nr. 184 - privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, incheiat cu Asociatia Pentru Dezvoltare Comunitara "Econova" în calitate de partener, în vederea incheierii contractului de finantare pentru proiectul Reabilitare Cladire Baia Populara si infiintarea unui Centru Social de Urgenta in Municipiul Husi” SMIS 142240, accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 185 - privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, incheiat cu Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi în calitate de partener, în vederea incheierii contractului de finantare pentru proiectul “Reabilitarea dispensarului Casa Ralea si înfiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” SMIS 142238, accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 186 - privind aprobarea proiectului cu finantare europeana nerambursabila si a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul “Reabilitare dispensarului Casa Ralea si infiintarea unui centru de recuperare medicala pentru adulti si copii” cod SMIS 142238, accesat în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 187 - privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, incheiat cu Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi în calitate de partener, în vederea incheierii contractului de finantare pentru proiectul “Reabilitare cladire- Casa Moruzi si Înfiintare centru cultural-educational” SMIS 142239, accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2020/9/9.1/OS9.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 188 - privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, in vederea incheierii contractului de finantare pentru proiectul “Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru varstnici si persoane cu dizabilitati – reabilitare Scoala Corni si înfiintarea unui Centru Multifunctional în ZUM 1” cod SMIS 138389 accesat in cadrul Apelului de proiecte POR/GALHUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 - (Anexa)