Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 18 Decembrie 2014

Hotararea nr. 228 - privind  rectificarea bugetului local cu suma de 2801,0 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA aprobate potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului  cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2014  si unele masuri bugetare - (Anexe)
Hotararea nr. 229 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
Hotararea nr. 230 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2015 pentru inchirierea terenurilor si  spatiilor  din domeniul public si privat al Municipiului Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 231 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 232 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 233 - privind aprobarea  nivelului  taxei de concesionare  ce se va utiliza in anul fiscal 2015 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 234 - privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul  2015 - (Anexa)
Hotararea nr. 235 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza  pe raza municipiului Husi  incepand cu data de 01.01.2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 236 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2015 pentru inchirierea terenurilor si  spatiilor  din domeniul public si privat al  Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 237 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele  aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 238 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Statiei de Radioficare Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 239 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 240 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 241 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexe)
Hotararea nr. 242 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 243 - privind  emiterea  unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi,  strada 1 Decembrie nr.25, bl.3,sc.D,et.4,ap.20, catre actualul chirias
Hotararea nr. 244 - privind  emiterea  unui aviz de principiu in vederea vanzarii imobilului nationalizat situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.1, catre actualul chirias
Hotararea nr. 245 - privind  transmiterea  dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren de 300 mp,  situata  in municipiul Husi, strada G-ral Dabija Neculai nr.32, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 246 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren, situat in Husi, strada Piata Victoriei nr.11, in suprafata de 265  mp, cu numarul cadastral 73063, inscris in cartea funciara 73063 - (Anexe)
Hotararea nr. 247 - privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii unei locuinte din fondul locativ de stat pentru anul 2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 248 - privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de concesiune pentru terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa de teren, incepand cu data de 01.01.2015
Hotararea nr. 249 - privind  aprobarea “Master Planului actualizat pentru judetul Vaslui“ si a “Listei de investitii prioritare” pentru perioada 2014 – 2020
Hotararea nr. 250 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2015 - (Anexe)
Hotararea nr. 251 - privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de  986 mp  mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Husi - Voloseni nr.16.A - (Anexe)