Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Aprilie 2019

Hotararea nr. 115 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinte care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 116 - privind aprobarea contractului de cesiune de parti sociale încheiat între U.AT Comuna Cretesti si U.AT. Municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 117 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001- (Anexa)
Hotararea nr. 118 - privind aprobarea darii în concesiune a unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 119 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001, referitor la terenurile aferente Statiei de tratare apa Husi, Statiei de pompare apa bruta Poganesti si Statiei de epurare Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 120 - privind aprobarea darii în concesiune a unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, aferente Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare menajera (terenuri aferente Statiei de tratare apa Husi, Statiei de pompare apa bruta Poganesti si Statiei de epurare Husi) catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 121 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 122 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren în suprafata de 943 mp, cu numarul cadastral 77134, situat in strada Dr.Hortolomei Neculai nr.10, proprietatea municipiului Husi, in 2 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 4480 din 26.05.1997 asupra unei suprafete de teren de 300 mp situata în municipiul Husi, strada Dr.Hortolomei Neculai nr.2, în urma înstrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 124 - privind preluarea contractului de concesiune nr. 17608 din 03.07.2006 asupra unei suprafete de teren de 600 mp situata în municipiul Husi, strada Episcop Grigore Leu nr.5
Hotararea nr. 125 - privind atribuirea unei suprafete de teren de 4,60 mp, situata în municipiul Husi, Aleea Mihail Kogalniceanu nr.2.A, în vederea construirii unei magazii, doamnei Lataianu Somica - Violeta - (Anexa)
Hotararea nr. 126 - pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 337 din 29.11.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi însusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 127 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului strada Zidari, proprietatea municipiului Husi, in suprafata de 1592 mp, in doua loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 21 mp apartinând domeniului public al municipiului Husi, situat în strada Zidari, în vederea amenajarii unei cai de acces construita din pavele catre proprietatea din strada Zidari nr.11 - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a valorii contractului de executie lucrari pentru proiectul «Reparatii Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi » - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Reparatii curente Stadion Municipal Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 131 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.12.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 132 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi în suma de 10,0 mii lei
Hotararea nr. 134 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din învatamântul preuniversitar de stat din Municipiul Husi pentru semestrul II an scolar 2018-2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 135 - pentru modificarea si completarea art.2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 53 din 28.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reabilitare prin asfaltare alee principala din Cimitirul Ortodox Sf.Toma din municipiul Husi
Hotararea nr. 136 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2017 -2019 pentru obiectivul de investitii «Modernizare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 137 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru finantarea obiectivului de investitii «Construire Gard Seminarul Teologic Ortodox "Sf.Ioan Gura de Aur" Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 138 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru finantare obiectiv de investitii «Centrala termica si grupuri sanitare Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 139 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru obiectivul de investitii «Lucrari de reabilitare retele de canalizare si de apa potabila in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 140 - privind aprobarea creditelor de angajament actualizate pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2022 pentru obiectivul de investitii «Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 141 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru obiectivul «Program de reparatii strazi in Municipiul Husi pentru anul 2019» - (Anexa)
Hotararea nr. 142 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru finantare cheltuieli «Reparatii curente Sala de Sport a Municipiului Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 143 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019-2020 pentru finantare cheltuieli «Reparatii curente Stadion Municipal Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 144 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru perioada 2019-2020 pentru obiectivul de investitii «Instalatie stins incendiu Hala Agroalimentara Municipiul Husi» - (Anexa)
Hotararea nr. 145 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2018-2021 pentru obiectivul “Reabilitarea termica/modernizare sediul Primariei municipiului Husi” cod SMIS 117872 si a cheltuielilor legate de proiect, finantare solicitata in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1. Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în cladirile publice, si în sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari - (Anexa)
Hotararea nr. 146 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022  - (Anexa)
Hotararea nr. 147 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimat pentru anii 2020 - 2022 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
Hotararea nr. 148 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2018 a managementului la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 149 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2018 a managementului la Casa de Cultura Municipala „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 150 - privind aprobarea mutarii chiriasilor din imobilele proprietatea municipiului Husi care au fost demolate sau retrocedate vechilor proprietari
Hotararea nr. 151 - pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor depuse în vederea obtinerii unei locuinte ANL - (Anexa)
Hotararea nr. 152 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire spatiu comercial in municipiul Husi, strada Al.I.Cuza nr.1.B, judetul Vaslui, C.F. 70341, beneficiar SC RPH Restaurant S.R.L. - (Anexa)