Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 23 Mai 2013

HOTARAREA Nr. 85 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2013
HOTARAREA Nr. 86 - privind infiintarea unei linii de garda in specialitatea medicina de urgenta in cadrul Compartimentului de Primiri Urgente (C.P.U.) apartinand Spitalului Municipal Dimitrie Castroian Husi
HOTARAREA Nr. 87 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Reparatii curente Ferestre Biblioteca Municipala Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 88 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie Reabilitare strada Bariera Pascal Municipiul Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 89 - privind aprobarea programului de reparatii strazi in municipiul Husi pentru anul 2013 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 90 - privind aprobarea bugetului imprumuturilor interne pe anul 2013 (Anexa)
HOTARAREA Nr. 91 - privind deschiderea unui cont curent in lei la C.E.C. BANK - Agentia Husi, in vederea derularii contractului linie de credit cu un plafon maxim de 10.000 mii lei nr. RQ 13032291618704 din 11.04.2013
HOTARAREA Nr. 92 - privind imputernicirea persoanelor care sa conduca Registrul de evidenta a datoriei publice locale si sa semneze documentele aferente operatiunilor bancare ce se vor derula prin contul curent deschis la CEC Bank Agentia Husi , urmare contractarii liniei de credit cu un plafon maxim de 10.000 mii lei
HOTARAREA Nr. 93 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 94 - privind rectificarea bugetului local etapa mai 2013 - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 95 - privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2012 a bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului fondurilor externe nerambursabile si situatiilor financiare anuale pe anul 2012 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 96 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 31.03.2013 - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 97 - privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Consiliul Local al municipiului Husi si Fundatia Culturala International Romani Star Vaslui - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 98 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 54,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Calea Basarabiei bl.B.5, sc.A, judetul Vaslui, in vederea amenajarii unei terase descoperite - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 99 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Florilor nr.1, bl.22, sc.H, et.4, ap.14, de pe numele Donea Vasile, pe numele Busuioc Gabriela
HOTARAREA Nr. 100 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)