Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Decembrie 2019

Hotararea nr. 385 -  pentru aprobarea accesarii unei finantari europene nerambursabile in cadrul Cererii de proiecte nr. CP13/2019 „Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate”, lansate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, si realizarea de documentatii tehnice de specialitate pentru solicitarea finantarii
Hotararea nr. 386 - pentru aprobarea utilizarii gratuite a Salii de sport a municipiului Husi de catre membrii Sindicatului National al Agentilor de Politie- Biroul Teritorial Politie de Frontiera Vaslui
Hotararea nr. 387 - privind aprobarea Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor si daunatorilor in cadrul activitatii distincte de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, a Serviciului de Salubrizare al municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 388 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 389 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Husi a imobilului “Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian“ Husi“, situat în municipiul Husi, judetul Vaslui, strada 1 Decembrie nr.40
Hotararea nr. 390 - privind emiterea unui aviz de principiu pentru racordarea comunei Stanilesti la sistemul de distributie gaze naturale al municipiului Husi
Hotararea nr. 391 - privind emiterea unui aviz de principiu pentru racordarea comunei Lunca Banului la sistemul de distributie gaze naturale al municipiului Husi
Hotararea nr. 392 - privind preluarea din administrarea Gradinitei cu program normal nr.3 în administrarea Consiliului Local al municipiului Husi a imobilului situat în strada 14 Iulie nr.19 - (Anexa)
Hotararea nr. 393 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, Aleea Stadionului nr.4, bl.19, sc.A, et.1, ap.7, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 394 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Piata Victoriei nr.9, bl.18, sc.D, et.3, ap.9, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 395 - privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 15 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat în strada Sergent Major Erou Arhire Stefan nr.2.B - (Anexa)
Hotararea nr. 396 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2020 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 397 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor si tarifelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 398 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2020 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren
Hotararea nr. 399 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 400 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2020 -(Anexa)
Hotararea nr. 401 - privind modificarea pct. A.2.4 al anexei nr.1 " T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor ?i taxelor locale ?i amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al Municipiului Husi în limitele ?i în condi?iile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal aplicabile in anul fiscal 2020 "  al H.C.L. nr. 132/23.04.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
Hotararea nr. 402 - privind aprobarea Regulamentului de administrare a taxei speciale de salubritate în municipiului Husi -(Anexa)
Hotararea nr. 403 - privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, în regim de inchirere tip A.N.L , întocmita în baza listei de prioritate pentru acordarea locuintelor A.N.L., aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 404 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu numarul cadastral 77762 în 2 loturi distincte, cu numarul cadastral 77704 în 2 loturi distincte si cu numarul cadastral 77631 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.2 - (Anexa)
Hotararea nr. 405 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu numarul cadastral 77444 în 2 loturi distincte situate în Cartier Dric.3 - (Anexa)
Hotararea nr. 406 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 301,0 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - (Anexa)
Hotararea nr. 407 - privind repartizarea camerei situata în municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.47, bl.RECON, et.3, ap.56, judetul Vaslui, catre domnul Alexandrache Tiberiu