Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Iulie 2014

Hotararea nr. 122 - privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal ”Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale “Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 124 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.57 din 27 martie 2014
Hotararea nr. 125 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Extindere retele de distributie apa potabila si canalizare menajera strada Episcop Grigore Leu municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 126 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiata la data de 30.06.2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 127 - pentru aprobarea includerii in buget a sumei de 60 mii lei fara TVA, in vederea intocmirii documentatiilor si finalizarea procesului de inventariere a terenurilor de pe raza Municipiului Husi, conform Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în Romania
Hotararea nr. 128 - privind rectificarea bugetului local – etapa iulie 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind  aprobarea evaluarii activelor fixe corporale , spatii cu alta destinatie, decat cea de locuinta, apartinand domeniului public si privat al municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea alipirii unor imobile – teren (drumuri)apartinand domeniului public al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 131 - privind aprobarea PUD “Inchiriere – concesionare teren – Extindere balcon”, municipiul Husi, strada Luceafarul nr.1, bl.T.1, sc.D, parter, ap.1, judetul Vaslui, beneficar Proca Elena
Hotararea nr. 132 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 1,52 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea extinderii balconului situat in strada Luceafarul nr.1, bl.T.1,sc.A,parter, ap.1, beneficiar Proca Elena
Hotararea nr. 133 - privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 9015 din 09.04.2009, concesionar SC “SONIA FLOWERS” SRL HUSI, pentru terenul in suprafata de 27 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada M.Kogalniceanu, langa Seminar
Hotararea nr. 134 - privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 9984 din 23.04.2009, concesionar SC “PRODAN COM” SRL HUSI, pentru terenul in suprafata de 20,14 mp, apartinand domeniului public al municipiului Husi, strada Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara
Hotararea nr. 135 - privind aprobarea predarii unor bunuri din Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, catre SC “AQUAVAS” SA Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 136 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 137 - privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, cu bunuri aferente Serviciului de iluminat public - (Anexa)
Hotararea nr. 138 - privind emiterea acordului de edificare a unei constructii pe linia de hotar cu a unui imobil proprietatea municipiului Husi
Hotararea nr. 139 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia “Reabilitare corp cladire vestiare Stadionul Municipal Husi“ - (Anexa)