Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 24 Noiembrie 2022

HOTARAREA NR.374 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru o perioada de 3 luni de zile, respectiv luna noiembrie 2022, luna decembrie 2022, luna ianuarie 2023
HOTARAREA NR.375 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.376 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.377 - privind solicitarea finantarii din partea O.C.P.I. Vaslui, in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale din cadrul UAT Municipiul Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.378 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.379 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, strada 14 iulie, nr.8, bl.28, sc.B, et.2, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Nastas Tudurita, actualul chirias
HOTARAREA NR.380 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, str.Jomir, nr.1, bl.J1, sc.A, parter, ap.2, catre actualul chirias, doamna Armanu Stela
HOTARAREA NR.381 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in str. Luceafarul, nr.1, bl.T1, sc.B, parter, ap.2 , catre actualul chirias, Vengheac Ovidiu- Luigi
HOTARAREA NR.382 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 30.09.2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.383 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2021 - 2023 pentru obiectivul de investitii «Construire Casa Mortuara din cadrul Cimitirului Ortodox „Sf.Toma” din Municipiul Husi, judetul Vaslui >> - (Anexa)
HOTARAREA NR.384 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2019 -2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strazi in Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTARAREA NR.385 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul “Program reparatii strazi 2020-2021” si “Program reparatii strazi in Municipilul Husi, Jud.Vaslui pentru anul 2022-2023”. - (Anexa)
HOTARAREA NR.386 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Actualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism pentru Municipiul Husi,judetul Vaslui” - (Anexa)
HOTARAREA NR.387 - privind aprobarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare deviere conducta de canalizare pluviala din zona Strazii Sf.Gheorghe cu punctul de deversare langa podul de pe Strada Capitan Carp ” - (Anexa)
HOTARAREA NR.388 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2022 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Realizare retea cu apa potabila, canalizare menajera si SPAU – strada Sulfinei din Municipiul Husi” - (Anexa)
HOTARAREA NR.389 - privind rectificarea bugetului local -etapa noiembrie 2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.390 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa noiembrie 2022 - (Anexa)
HOTARAREA NR.391 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr.cadastral 79662 in 3 loturi distincte, situate in Cartier Dric 2
HOTARAREA NR.392 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren cu nr.cadastral 78050 in 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric 3
HOTARAREA NR.393 - privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi a Statiei de Radioficare, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii acesteia - (Anexa)
HOTARAREA NR.394 - privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti- Judetul Vaslui (APC VASLUI) si Operatorul Regional AQUAVAS S.A., prin Actul Aditional nr.13 - (Anexa)
HOTARAREA NR.395 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere constructie existenta si schimbarea destinatiei din locuinta in spatiu comercial/birouri; Locuinta si spatiu comercial/birouri. Amplasament:mun.Husi, str.I. Al. Anghelus, nr.1, CF 72844, jud.Vaslui, beneficiar Frentescu Emanuil - (Anexa)
HOTARAREA NR.396 - privind infiintarea Grupului de Initiativa Locala (GIL) si a Grupului de Lucru Local (GLL) pentru asigurarea implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2022 – 2027, in municipiul Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.397 - privind participarea UAT municipiul Husi la implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 si aprobarea realizarii protocoalelor de colaborare propuse de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale - (Anexa)
HOTARAREA NR.398 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA NR.399 - privind alocarea sumei de 365.627,41 lei cu TVA pentru amenajarea parcarii de pe strada Calea Basarabiei, zona fabricii Gartek
HOTARAREA NR.400 - privind actualizarea Programului de reparatii strazi in Municipiul Husi, judetul Vaslui pentru anul 2022 - 2023 - (Anexa)
HOTARAREA NR.401 - privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi, 2022-2025 - (Anexa)
HOTARAREA NR.402 - privind aprobarea proiectului “Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Husi”, in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta - Componenta C12 – Sanatate - Investitia I 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicesti publice- Investitia specifica I2.4. Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, si aprobarea cheltuielilor legate de proiect - (Anexa)