Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Aprilie 2013

HOTARAREA Nr. 64 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 65 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 82 din 26.04.2012 privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr.4216 din 14.02.2007 incheiat cu domnul Balan Mihai pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl.G.3, sc.A, et.III, ap.13              
HOTARAREA Nr. 66 - privind aprobarea, pentru anul 2013, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, incadrati cu contract individual de munca pe raza municipiului Husi, conform Hotararii Guvernului nr.427/2001  
HOTARAREA Nr. 67 - privind alocarea de fonduri in anul 2013, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello" cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
HOTARAREA Nr. 68 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 69 - privind alocarea de fonduri in anul 2013, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
HOTARAREA Nr. 70 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 71 - privind alocarea de fonduri in anul 2013, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25,Sc. D, parter
HOTARAREA Nr. 72 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 73 - privind alocarea de fonduri in anul 2013, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
HOTARAREA Nr. 74 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 75 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2012 a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi
HOTARAREA Nr. 76 - privind aprobarea rezultatului evaluarii pentru anul 2012 a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi
HOTARAREA Nr. 77 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 78 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi  
HOTARAREA Nr. 79 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 8,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat la intersectia str.General Teleman cu str.Lt.Aviator Mitache - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 80 - privind inchirierea fara licitatie publica catre Partidul Conservator, Filiala Judeteana Vaslui, a spatiului apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in incinta Muzeului Municipal Husi, strada General Teleman nr.8 - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 81 - privind inchirierea fara licitatie publica catre Partidul Democrat Liberal, Organizatia Municipala PDL Husi, a spatiului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai, bl.25, sc.B, parter, judetul Vaslui - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 82 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reparatii curente "Alei Cimitirul Ortodox municipiul Husi" - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 83 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru reparatii curente <> - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 84 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea documentatiei tehnico-economice privind reparatii curente "Ferestre Biblioteca Municipala Husi"