Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 August 2011

HOTARAREA Nr. 175 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judetul Vaslui este membru asociat - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 176 - privind aprobarea schimbului de terenuri intre MUNICIPIUL HUSI si SC ELECTROSANIT SRL HUSI - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 177 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 26 mp, din care 6 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi si 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unor panouri publicitare, municipiul Husi, judetul Vaslui - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 178 - privind aprobarea vanzarii unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in Cartier Recea, pe care sunt construite locuinte
HOTARAREA Nr. 179 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 603 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada General Dabija Nicolae, nr.10, cu nr.cadastral 71982, judetul Vaslui, catre Cretescu Elena
HOTARAREA Nr. 180 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica unui teren in suprafata de 15,68 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, vis-a-vis de intrarea la Spital
HOTARAREA Nr. 181 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 21 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir", lot nr.1
HOTARAREA Nr. 182 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 22,19 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru nr.21
HOTARAREA Nr. 183 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 52,08 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, in fata blocului 9
HOTARAREA Nr. 184 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 252 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 14 iulie nr.6.A
HOTARAREA Nr. 185 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30000 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, Zona Recea, Tarla 57, Parcela 4642, nr.cadastral 72199, judetul Vaslui, in vederea realizarii unei zone de agrement
HOTARAREA Nr. 186 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnilor Neamtu Florin, Ungureanu Constantin si Neamtu Corneliu
HOTARAREA Nr. 187 - privind atribuirea cu titlu gratuit a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Noia Onut si Musteata Mircea - Dorin si doamnelor Jamal Ionela - Nadia si Pindaru Camelia - Maria
HOTARAREA Nr. 188 - privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr.25729 din 07.10.2008 incheiat cu domnul Apostol Nicolae pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, et.1, ap.8
HOTARAREA Nr. 189 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare nr.20, bl.32, sc.A, et.1, ap.6, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 190 - privind aprobarea participarii municipiului Husi, judetul Vaslui, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Tara de Jos Vaslui" - (Anexe)
HOTARAREA Nr. 191 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a zonei de agrement Recea, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, Zona Recea, nr.cadastrale 72399 si 72400 - (Anexe)