Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 August 2022

HOTARÂREA NR.301 - privind modificarea H.C.L. nr.379 din 23 noiembrie 2020 privind constituirea Comisiei speciale de numarare a voturilor secrete în situatiile expres prevazute de legislatia în vigoare, precum si în cazurile în care Consiliul Local al Municipiului Husi stabileste adoptarea unor hotarâri prin vot secret în mandatul 2020-2024
HOTARÂREA NR.302 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 423 din 23.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate, modificata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 25.01.2021
HOTARÂREA NR.303 - privind aprobarea atributiilor si regulamentului de organizare a Consiliului de Administratie al  «Clubului Sportiv Municipal Husana» Husi
HOTARÂREA NR.304 - privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexa)
HOTARÂREA NR.305 - privind preluarea contractului de concesiune nr.26306 din 13.10.2017, pentru imobilul-teren, in suprafata de 177 mp, situat in municipiul Husi, str. Paul Barais, nr.9, teren apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARÂREA NR.306 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Eroilor, nr.6, bl.12, sc.B, parter, ap.11, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Ciobanu Constanta, actualul chirias
HOTARÂREA NR.307 - privind aprobarea vânzarii apartamentului situat în municipiul Husi, strada Sf.Gheorghe, nr.8, bl.H3, sc.A, et.2, ap.10, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre Gilca Anica, actualul chirias
HOTARÂREA NR.308 - privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.20383 din 16.08.2017, chirias C.M.I. CHIRILA MARIANA, pentru spatiul nr.1, cu destinatia de cabinet medical, în suprafata de 42,13 mp, situate în incinta imobilului Stomatologie din Husi, str.1 Decembrie nr.21 - (Anexa)
HOTARÂREA NR.309 - privind preluarea contractelor de concesiune nr.24473 din 15.10.2010 si nr.24474 din 15.10.2010, pentru terenurile situate in municipiul Husi, str. Mihail Sadoveanu, nr.16, terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Husi
HOTARÂREA NR.310 - privind aprobarea concesionarii directe a terenului in suprafata de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, aflat în proprietatea municipiului Husi, situat pe strada Octavian Cotescu nr.18
HOTARÂREA NR.311 - privind însusirea de catre Consiliul Local al municipiului Husi a modificarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi, judetul Vaslui
HOTARÂREA NR.312 - privind rectificarea H.C.L. nr.291/17.08.2022, privind darea in administrarea Clubului Sportiv Municipal Husana Husi, cu sediul in Municipiul Husi, str.1 Decembrie, nr.9, etaj 2, cam. 31, a imobilelelor Stadionul Municipal Husi situat in Aleea Stadionului nr.6 si Sala de sport situate in str.A.I.Cuza, nr.12, proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
HOTARÂREA NR.313 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale a municipiului Husi - (Anexa)
HOTARÂREA NR.314 - privind alocarea sumei de 38.524,36 lei cu TVA necesara pentru realizarea de instalatii sanitare la tabara de refugiati, de pe strada Drum Recea nr.1.B din municipiul Husi
HOTARÂREA NR.315 - privind alocarea sumei de 12.740,88 lei cu TVA necesara pentru lucrari de reparatii sanitare la bloc ANL - L.1, scara D, Bd.1 Mai
HOTARÂREA NR.316 - privind alocarea sumei de 105.272,76 lei cu TVA inclus, necesara montarii de sisteme de irigatii in municipiul Husi,judetul Vaslui - (Anexa)
HOTARÂREA NR.317 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Reabilitarea retelei de apa potabila de pe strada Fdt.Dobrina din municipiul Husi, judetul Vaslui“ - (Anexa)
HOTARÂREA NR.318 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T Municipiul Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Barlad, Husi si Orasul Negresti - judetul Vaslui (APC VASLUI)