Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Mai 2017

Hotararea nr. 121 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna mai 2017
Hotararea nr. 122 - privind revocarea Hotarârilor Consiliului Local al municipiului Husi nr.40 din 28.02.2017 si nr.72 din 29.03.2017
Hotararea nr. 123 - privind revocarea Hotarârii Consiliului Local al municipiului Husi nr.124 din 28.12.2016
Hotararea nr. 124 - privind punerea la dispozitie Politiei Locale din Municipiul Husi a unui spatiu, situat în imobilul Centrul Consultativ Husi, din strada 1 Decembrie nr.17, pentru asigurarea gratuita cetatenilor municipiului Husi a consultantei specifice, in colaborare cu Seviciile Publice din subordinea Consiliului Local Husi, in perioada post- implementare a proiectului „Crearea unui Centru Consultativ pentru cetatenii municipiului Husi” SMIS 12185 - (Anexa)
Hotararea nr. 125 - privind modificarea contractului de închiriere nr.20116 din 03.07.2007 încheiat cu Ursu M.Dorin –Mihai - (Anexa)
Hotararea nr. 126 - privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, strada Stefan Dimitrescu nr.32, catre domnul Buzdugan Costel
Hotararea nr. 127 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului - teren, cu numarul cadastral 70851, în suprafata de 900 mp, situat în strada Gugiuman Ion nr.21, proprietatea municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a terenului în suprafata de 12 mp apartinând domeniului public al municipiului Husi, situat în Husi, strada Stefan cel Mare, langa centrala termica, pentru amplasarea unei constructii mobile in vederea comercializarii produselor proprii, legume si fructe - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul CASEI DE CULTURA “ALEXANDRU GIUGARU” HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind repartizarea sumei de 110.000 lei aprobata prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.57 din 07.09.2016
Hotararea nr. 131 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Construire podet tip P2 pe strada Schit km.0+575, în municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 132 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia Reabilitare, modernizare si dotare cinematograf “Dacia” din municipiul Husi si transformarea acestuia în centru cultural reprezentativ al orasului, precum si depunerea unei solicitari privind includerea în Programul National de Constructii de Interes Public sau Social, Subprogramul “Sali de cinema” - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul “Modernizare strada Capitan Anastasiu in municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 134 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi în vederea exprimarii votului în Adunarea Generala a Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui, cu privire la cererea de aderare a comunei Drânceni, judetul Vaslui, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – APC Vaslui
Hotararea nr. 135 - privind aprobarea cotizatiei Municipiului Husi la Asociatia pentru Dezvoltare Intercomunitara a judetului Vaslui pe anul 2017
Hotararea nr. 136 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.03.2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 137 - privind constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al Municipiului Husi în suma de 20,0 mii lei
Hotararea nr. 138 - privind rectificarea bugetului local etapa mai 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 139 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- etapa mai 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 140 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Reparatii trepte din beton strada Florilor din municipiul Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 141 - privind atribuirea unei suprafete de teren de 300 mp, situata in Husi, strada Alecu Beldiman nr.50, in vederea construirii unei locuinte personale, familiei Gheorghiu Elena si Gheorghiu Gheorghe
Hotararea nr. 142 - privind cofinantarea locala a investitiei “Extindere conducta de distributie în municipiul Husi, judetul Vaslui, pe strada Husi –Iasi, pentru alimentarea cu gaze naturale a blocurilor de locuinte ANL “ si transferul acesteia la data finalizarii cu titlu gratuit în patrimoniul SC GAZ EST SA - (Anexa)