Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Noiembrie 2021

Hotararea nr. 340 - privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Municipiului Husi pentru orizontul de timp 2021-2027 - (Anexa)
Hotararea nr. 341 - privind aprobarea rezultatului final al evaluarii proiectului de management depus de doamna Alexa Catalina, in vederea incheierii unui nou contract de management la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 342 - privind aprobarea rezultatului final al evaluarii proiectului de management depus de doamna Tudose Alina Cipriana, in vederea incheierii unui nou contract de management la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 343 - pentru îndreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local al munipiului Husi nr. 305 din 28.10.2021 privind respingerea plangerii prealabile nr.24598/08.10.2021 formulata de domnul consilier av. Radu Bobarnat impotriva Art.4 din Hotararea Consiliului Local  al municipiului Husi nr.278 din 30 septembrie 2021cu privire la aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura “Alexandru Giugaru”Husi si a Caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management, in vederea încheierii unui nou contract de management
Hotararea nr. 344 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi în Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii în Educatie, înfiintata la nivelul Scolii Postliceale Sanitare ”Mihai Ralea”din municipiul Husi
Hotararea nr. 345 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 346 - privind aprobarea tarifelor pentru capturare, îngrijire si transport caini fara stapan din municipiul Husi, începand cu 01 ianuarie 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 347 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere, avand ca obiect terenurile apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pe care sunt amplasate constructii provizorii cu destinatia de garaj sau magazie - (Anexa)
Hotararea nr. 348 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului – teren cu numarul cadastral 76061 în suprafata de 2533 mp, situat în strada Ciprian Porumbescu nr.6, proprietatea municipiului Husi, în 4 loturi distincte - (Anexa)
Hotararea nr. 349 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 77934 în 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 79495 în 3 loturi distincte, cu nr.cadastral 78534 în 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric.2
Hotararea nr. 350 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor –terenuri cu nr.cadastral 79491 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 78985 în 3 loturi distincte, situate in Cartier Dric.3
Hotararea nr. 351 - pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii, de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 352 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 353 - privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public cu investitia ”Modernizare si eficientizare iluminat public Municipiul Husi etapa a doua” - (Anexa)
Hotararea nr. 354 - privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public local - (Anexa)