Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 25 Septembrie 2012

HOTARAREA Nr. 48 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2012
HOTARAREA Nr. 49 - privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Consiliului Local al municipiului Husi constituit la 21 iunie 2012 - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 50 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economica de realizare a obiectivului de investitii Bransamente pentru alimentare cu apa potabila si canalizare in municipiul Husi efectuate de catre SC AQUAVAS SA, in valoare de 53365,57 lei
HOTARAREA Nr. 51 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 1104,82 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, venituri proprii buget local si subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 52 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe) 
HOTARAREA Nr. 53 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 54 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipiului Mihai Ralea Husi - (Anexa)                                                                           
HOTARAREA Nr. 55 - privind conferirea, post-mortem, a Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Husi, domnului CRISTIAN MARCU
HOTARAREA Nr. 56 - privind conferirea, post-mortem, a Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Husi, scriitorului Ion Alexandru Anghelus
HOTARAREA Nr. 57 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Stadionului Municipal Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 58 - privind darea in administrare a Stadionului Municipal Husi catre SC PARCURI VERZI SRL Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 59 - privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Husi - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 60 - privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 61 - privind constituirea Comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al Municipiului Husi pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, conform Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
HOTARAREA Nr. 62 - privind constituirea Comisiei sociale la nivelul Consiliului Local al Municipiului Husi pentru analizarea cererilor privind repartizarea locuintelor cu chirie din fondul locativ de stat, conform Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.114/1996
HOTARAREA Nr. 63 - privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata - (Anexa) 
HOTARAREA Nr. 64 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui (APC Vaslui)
HOTARAREA Nr. 65 - privind ajustarea tarifului de calatorie la transportul public local de calatori efectuat prin curse regulate in municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 66 - privind aprobarea contributiei Consiliului Local al municipiului Husi la implementarea proiectului de informatizare a Bibliotecii Municipale M. Ralea Husi, in cadrul Programului "Biblionet - lumea in biblioteca mea", program finantat de Fundatia Bill & Melinda Gates