Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Mai 2016

Hotararea nr. 117 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 219 din 26.11.2015 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 201 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Ion Alexandru Anghelus nr.12.A
Hotararea nr. 118 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 2,50 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces pietonal, situata in Husi, strada Eroilor bl.4,sc.A,parter, ap.2, beneficiar Onofrei Florica
Hotararea nr. 119 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,15 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces exterior, situata in Husi, Bd.1 Mai nr.7, bl.28, sc.C, parter, ap.13, beneficiar Pricop Gh.Ioan
Hotararea nr. 120 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,50 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces cabinet medical, situata in Husi, strada Eroilor nr.3, bl.6, sc.B, parter, ap.22, beneficiar C.M.I.Dr.Plaier Liliana
Hotararea nr. 121 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,64 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru acces pietonal, situata in Husi, strada Eroilor nr.2, bl.13, sc.A, parter, ap.1, beneficiar SC ”NOVA UNIVERSAL” SRL
Hotararea nr. 122 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 6,50 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru scari de acces, situata in Husi, Bd.1 Mai, bl.20, sc.F, parter, beneficiar SC”PROFARM COMP” SRL
Hotararea nr. 123 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,60 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru trepte de acces, situata in Husi, strada Eroilor bl.15,sc.A,parter, ap.2, beneficiar SC”TRANMEXTIM” SRL
Hotararea nr. 124 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru extindere anexa spatiu comercial, situata in Husi, strada Stefan cel Mare, bl.UMPS, beneficiar  SC”TRANMEXTIM” SRL
Hotararea nr. 125 - privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,00 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, pentru extindere anexa spatiu comercial, situata in Husi, strada Stefan cel Mare, bl.UMPS, beneficiar SC” GENONA ” SRL
Hotararea nr. 126 - privind aprobarea concesionarii directe a unei  suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Ieremia Movila nr.8, catre domnul Radu Gigi-Mitica, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 127 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.48, catre domnul Rotaru Vlad, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 128 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, et.3, ap.14, catre actualul chirias
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.37, bl.8, sc.A, et.1, ap.5
Hotararea nr. 131 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 132 - privind aprobarea actualizarii valorilor de inventar ale mijloacelor fixe magazie metalica, GRAJD (reparatii acoperis la magazia de materiale) preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L.HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 58 din 19.03.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind aprobarea rectificarii bugetului imprumuturilor interne pe anul 2016 - (Anexa)