Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 26 Mai 2022

Hotararea nr. 160 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 161 - privind completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 162 - privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public local - (Anexa)
Hotararea nr. 163 - privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi , judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 164 - privind aprobarea repartizarii unor locuinte ANL situate în Soseaua Husi-Stanilesti si Bd.1 Mai, persoanelor aflate pe lista privind ordinea de prioritate în solutionarea cererilor depuse în vederea obtinerii de locuinte din fondul ANL, aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 151 din 23.04.2019 - (Anexa)
Hotararea nr. 165 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.90, bl.B.2, sc.B, et.1, ap.14, judetul Vaslui, de pe numele Eracle Eugen, pe numele Eracle Cosmin Constantin
Hotararea nr. 166 - privind aprobarea sumei de 476.659,10 lei cu TVA necesara pentru finalizarea lucrarilor de reparatii si întretinere a strazilor reabilitate prin proiectul P.O.R.( P.I.D.U)
Hotararea nr. 167 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitie “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor tronson 2 din municipiul Husi, judetul Vaslui” - (Anexa)
Hotararea nr. 168 - privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii incheiata la data de 31.03.2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 169 - privind actualizarea creditelor de angajament pentru actiuni multianuale ale bugetului local al Municipiului Husi, pentru perioada 2020 - 2023 pentru obiectivul de investitii “Modernizare prin asfaltare strada Frunzelor - tronson II din Municipiul Husi” - (Anexa)
Hotararea nr. 170 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.144 din 28.04.2022 privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022
Hotararea nr. 171 - privind aprobarea casarii a mijloacelor fixe si obiectelor de inventar pe anul 2021 preluate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. – HUSI in baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare prin concesiune nr. 9598 din 01.04.2011 - (Anexa)
Hotararea nr. 172 - privind emiterea avizului pentru desfasurarea de servicii funerare pe raza municipiului Husi de catre SC CASA FUNERARA LUCA
Hotararea nr. 173 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 79484 în 4 loturi distincte, cu nr.cadastral 79861 în 12 loturi distincte, cu numar cadastral 80029 în 6 loturi distincte, situate in Cartier Dric.2
Hotararea nr. 174 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79955 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3
Hotararea nr. 175 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 293 mp, apartinând domeniului privat al municipiului Husi, situata în municipiul Husi, strada Victor Ion Popa nr.16, catre domnul David Alin-Vladut, aferenta imobilului cu destinatia de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 176 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite în conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - (Anexa)
Hotararea nr. 177 - privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile pentru aplicarea Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, pentru anul 2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 178 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cretu Victorita -Nicoleta, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 179 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu nr.2.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Stoian Roxana- Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 180 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu nr.2.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Tabara Andrada, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 181 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor inginer Ioan Neamtu nr.1.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Andrei Cosmin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 182 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ioan G.Vantu nr.1.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Donea Marius, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 183 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ioan G.Vantu nr.2.A , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Velic Ana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 184 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ioan G.Vantu nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Toma Lucian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 185 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.D, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dima Andrei, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 186 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Antohi Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 187 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.1.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Golache Mihaela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 188 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.14, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ciochina Alexandru-George, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 189 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Draghici Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 190 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ciobotaru Radu-Alexandru, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 191 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu nr.2.C, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Dima George, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 192 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.26, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Porumbiin Razvan-Alin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 193 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.20, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Isac Marian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 194 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.2.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Chetran – Hîncu Viorica-Liliana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 195 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.2.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Cosug Nicoleta-Georgiana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 196 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Doctor Corneliu Adamesteanu nr.44, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Ifrim Ciprian-Florin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 197 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.42, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Tînta Diana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 198 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.44, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Tînta Narcis-Andrei, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 199 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.2.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Mihalache Ciprian-Gheorghe, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 200 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp , situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.2.A , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Tudor Stefanita , precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 201 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.1.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Marica Ana-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 202 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Alecu Beldiman nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Macinoi Ema-Emanuela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 203 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Topciu Robert-Catalin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 204 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.2.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Boghiu Mirela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 205 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.1.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Adam Alexandra-Elena, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 206 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.2.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Moisa Petruta-Alexandra, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 207 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.1.C, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Butiuc Raluca -Viorica, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 208 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.2.C, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Ciubar Ioana- Raluca, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 209 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.1.D, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Cornea Lucian-Constantin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 210 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Octavian Cotescu nr.2.D, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Bugeac Vlad-Theodor, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 211 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr.1.C, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Malancus Andreea, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 212 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr.1.B , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Bolboceanu Mihaela, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 213 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Buhusi Iolanda-Octaviana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 214 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Tudor Arghezi nr.1.D, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Baciu Marian-Cosmin, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 215 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.13 , pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Bejan Claudiu-Costel, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 216 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.2.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Covaci Alexandru, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 217 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.1.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Croitoru Adrian-Marian, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 218 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.1.A, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Mardare Samyra-Diana, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 219 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Nicolae Malaxa nr.2.B, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Noea Adina, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 220 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Victor Ion Popa nr.9, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Chitariu Andrei, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 221 - privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren în suprafata de 300 mp, situat în intravilanul municipiului Husi, strada Ciprian Porumbescu nr.59, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Grigoras Paula-Maria, precum si constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit
Hotararea nr. 222 - privind închirierea imobilului situat în municipiul Husi, strada 14 Iulie, bloc N.1, sc.B, et.1, ap.19, catre doamna Romila Mariana
Hotararea nr. 223 - privind aprobarea sumei de 251.031,53 lei cu TVA reprezentand valoarea studiilor energetice si a expertizelor tehnice intocmite pentru unitati de invatamant scolar si prescolar din Municipiul Husi, in vederea accesarii proiectelor de reabilitare, cu finantare in cadrul PNRR, Componenta C10 Fondul local, apelul de proiecte PNRR/2022/C10
Hotararea nr. 224 - privind rectificarea bugetului local etapa mai 2022 - (Anexa)