Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Decembrie 2017

Hotararea nr. 305 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor mobile si imobile care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 306 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi  - (Anexa)
Hotararea nr. 307 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 291 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Costache Olareanu nr.7 ,catre domnul Cojan Vasile, aferenta imobilului cu destinatie de locuinta, proprietate a acestuia
Hotararea nr. 308 - privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafete de teren de 300 mp situata in municipiul Husi,strada Gugiuman Ion nr.21.A, in urma instrainarii constructiei cu destinatia de locuinta
Hotararea nr. 309 - privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 56,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, Soseaua Husi-Stanilesti nr.8.C - (Anexa)
Hotararea nr. 310 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 27 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.4.B, judetul Vaslui  - (Anexa)
Hotararea nr. 311 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 312 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 313 - privind aprobarea cuantumului tarifelor utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2018 - (Anexa)
Hotararea nr. 314 - privind desfiintarea Serviciului “Statia de Radioficare” Husi serviciu fara personalitate juridica subordonat Consiliului Local al municipiului Husi
Hotararea nr. 315 - privind acordarea unui mandat special persoanei care reprezinta interesele Municipiului Husi în Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara a Judetului Vaslui
Hotararea nr. 316 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2018 - (Anexa)