Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Februarie 2014

Hotararea nr. 29 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 30 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Bibliotecii Municipale „Mihai Ralea” Husi
Hotararea nr. 31 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi în comisia de evaluare si comisia de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala a managementului Casei de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi
Hotararea nr. 32 - privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente de pe raza Municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 33 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, catre crescatorii de animale din municipiul Husi, a suprafetelor de pasune apartinand domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 34 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 50.200 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 5% din valoarea cheltuielilor de investitii efectuate de Spitalului Municipal “D. Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii
Hotararea nr. 35 - pentru aprobarea realizarii si depunerii documentatiei in vederea accesarii unei finantari pentru reabilitarea,modernizarea infrastructurii culturale si dotarea Casei de Cultura”Alexandru Giugaru” Husi in cadrul  Programului “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural” lansat de Unitatea de Management a Proiectului-Ministerul Culturii, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului  Economic European ( SEE) 2009-2014
Hotararea nr. 36 - privind alocarea de fonduri in anul 2014, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia „Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello” cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144
Hotararea nr. 37 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate  oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144 - (Anexa)
Hotararea nr. 38 - privind alocarea de fonduri in anul 2014, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, strada Corni nr. 43
Hotararea nr. 39 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate  oferite de Asociatia Centrul Diecezan Caritas Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 40 - privind alocarea de fonduri in anul 2014, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi, str. B-dul 1 Mai, bl. 25, Sc. D, parter
Hotararea nr. 41 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate  oferite de Star of Hope Romania cu sediul in municipiul Iasi, punct de lucru in municipiul Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 42 - privind alocarea de fonduri in anul 2014, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12
Hotararea nr. 43 - privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Comunitara „Totul pentru Viata” cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr. 12 - (Anexa)
Hotararea nr. 44 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul  dr.Vasilescu Ioan-Victor, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat  in incinta imobilului “Stomatologie”, in suprafata totala de 35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21, judetul Vaslui
Hotararea nr. 45 - privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Husi,in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, a unor bunuri din Sectorul energie termica - (Anexa)
Hotararea nr. 46 - privind  completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)