Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Iunie 2013

HOTARAREA Nr. 103 - privind inlocuirea unui membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
HOTARAREA Nr. 104 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi
HOTARAREA Nr. 105 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
HOTARAREA Nr. 106 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" HUSI
HOTARAREA Nr. 107 - privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr.59 din 24.03.2010 privind aprobarea modalitatii de plata a pretului de vanzare a imobilului situat in strada Valciu Veteranu nr.4
HOTARAREA Nr. 108 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in municipiul Husi, Aleea Stadionului bl.25, sc.C, et.3, ap.23, catre actualul chirias
HOTARAREA Nr. 109 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 17 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.91, catre P.F.A.Moga Gelu, aferenta imobilului frizerie, proprietate a acesteia
HOTARAREA Nr. 110 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren, situat in Husi, Zona Dric nr.2, in suprafata de 124085 mp, cu numarul cadastral 71250, inscris in cartea funciara 71250
HOTARAREA Nr. 111 - privind aprobarea rectificarii cartii funciare nr.71460 a U.A.T. Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 112 - privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 30899 din 20.12.2004, concesionar d-nul dr.Vasilescu Ioan-Victor, pentru spatiul cabinet stomatologic nr.2, situat in incinta imobilului "Stomatologie", in suprafata totala de 35,97 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.21, judetul Vaslui
HOTARAREA Nr. 113 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea infiintarii unui cimitir parohial al Comunitatii Romano-Catolice din municipiul Husi
HOTARAREA Nr. 114 - privind aprobarea dezmembrarii imobilului-teren, situat in Husi, strada Al.I.Cuza nr.9, langa bloc H.4, in suprafata de 196 mp, cu numarul cadastral 73256, inscris in cartea funciara 73256