Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 27 Mai 2014

Hotararea nr. 85 - privind acordarea ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatie de necesitate cauzate de calamitati naturale pe raza municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 86 - privind rectificarea bugetului local – etapa mai 2014 - (Anexa)
Hotararea nr. 87 - privind aprobarea repartizarii locuintei proprietatea municipiului Husi, situata in strada 1 Decembrie nr.47, bl.RECON, et.3, ap.57, catre doamna Paduraru Mariana
Hotararea nr. 88 - privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare ape uzate,practicate incepand cu data de 01.08.2014, de catre SC “AQUAVAS“ S.A. VASLUI - SUCURSALA HUSI
ads/2022/11/hotararea_89_2014.pdf">Hotararea nr. 89 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte - (Anexa)
Hotararea nr. 90 - privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte care apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 91 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 600 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Dr. Hortolomei Neculai nr.4, catre domnul Bejenaru Nicusor
Hotararea nr. 92 - privind emiterea acordului favorabil in vederea construirii unei anexe gospodaresti a exploatatiei agricole – stana – constructie provizorie, chirias Trofin Gheorghe
Hotararea nr. 93 - privind emiterea acordului favorabil in vederea incheierii unui contract de comodat intre Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” si “Asociatia Panu 82”
Hotararea nr. 94 - privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al municipiului Husi – sectiunea I - Bunuri imobile - (Anexa)