Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Aprilie 2022

Hotararea nr. 143 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul sport pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport - (Anexa)
Hotararea nr. 144 - privind aprobarea cuantumului tarifelor actualizate utilizate de S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI pentru prestarea serviciilor de salubrizare pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.05.2022 - (Anexa)
Hotararea nr. 145 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 354 din 25.11.2021 privind declararea unui teren situat în intravilanul municipiului Husi ca bun de uz si de interes public local - (Anexa)
Hotararea nr. 146 - privind modificarea contractului de închiriere cu nr. 20382 din 16.08.2017, încheiat cu SC LUCITAT INVEST SRL, pentru terenul în suprafata de 52,00 mp, situat în Husi, strada AL.I.Cuza nr.4.B, în fata bl.H.5, sc.B, parter - (Anexa)
Hotararea nr. 147 - privind emiterea unui aviz de principiu în vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat în strada 14 Iulie nr.8, bl.28, sc.B, et.2, ap.11, catre actualul chirias, doamna Nastas Tudurita
Hotararea nr. 148 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de închiriere al apartamentului situat în municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.B, et.3, ap.12 judetul Vaslui, de pe numele Buraga Vasile pe numele Maran Irina
Hotararea nr. 149 - privind aprobarea schimbarii unei locuinte ANL avand ca beneficiar pe doamna Armanu Oana Corina
Hotararea nr. 150 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor - terenuri cu nr.cadastral 78833 în 2 loturi distincte, cu nr.cadastral 79797 în 2 loturi distincte, situate in Cartier Dric.2
Hotararea nr. 151 - privind aprobarea dezmembrarii imobilelor – terenuri cu nr.cadastral 79587 în 2 loturi distincte, cu nr. cadastral 79657 în 2 loturi distincte, situate în Cartier Dric.3
Hotararea nr. 152 - privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Husi, judetul Vaslui
Hotararea nr. 153 - privind desfiintarea Centrului de vaccinare înfiintat în spatiul din imobilul Sala de Sport, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat în strada Al.I.Cuza nr.12