Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 August 2014

Hotararea nr. 142 - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului MURGULET JAN COSMIN
Hotararea nr. 143 - privind validarea mandatului de consilier local al domnului Matei Ionel
Hotararea nr. 144 - privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi, in administrarea Consiliului Judetean Vaslui a sectorului de drum judetean DJ 284, de la km 0+000 la km 2+650, aflat pe raza municipiului Husi, ce cuprinde strada Mihail Kogalniceanu si strada Corni, pe perioada executarii lucrarilor
Hotararea nr. 145 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisiile de concurs si in comisiile de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director de director medical si director financiar-contabil, la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Hotararea nr. 146 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii cotei indivize de teren in suprafata de 66,87 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada A.I.Cuza bl.H.1, catre B.R.D. GROUPE SOCIETE GENERALE
Hotararea nr. 147 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 58,90 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in Husi, Bd.1 Mai alaturat blocului N.2
Hotararea nr. 148 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in Husi, strada Barbu Lautaru, lot nr.6
Hotararea nr. 149 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Aleea Stadionului, nr.9, bl.23,sc.A,et.4,ap.3, catre actualul chirias
Hotararea nr. 150 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Calea Basarabiei nr.85, bl.G.1,sc.A, parter, ap.2, catre actualul chirias
Hotararea nr. 151 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii apartamentului apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5,sc.B,et.2,ap.9, catre actualul chirias
Hotararea nr. 152 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Scolii, nr.8, bl.30,sc.A,et.3,ap.15
Hotararea nr. 153 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, strada Aleea Stadionului nr.4, bl.19,sc.A,et.1,ap.7
Hotararea nr. 154 - privind aprobarea schimbarii titularului contractului de inchiriere al apartamentului situat in municipiul Husi, Bd.1 Mai nr.7, bl.27,sc.A, et.1,ap.6
Hotararea nr. 155 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a spatiului comercial nr.1, in suprafata construita de 53,59 mp, ce apartine domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilan`ul municipiului Husi, Bd.1 Mai bl.25,sc.B,parter, judetul Vaslui  - (Anexe)
Hotararea nr. 156 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexe)
Hotararea nr. 157 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii terenului in suprafata de 450 mp si a magaziei in suprafata de 44 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in strada Dobrina nr.12.C