Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Proiecte PNRR

Vremea

Weather Icon
Site Statistics
  • Today's visitors: 124
  • Today's page views: : 362
  • Total visitors : 27,657
  • Total page views: 64,331

Hotarari 28 Decembrie 2015

Hotararea nr. 259 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 174 din 27.08.2015 privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Calea Basarabiei, nr.83, bl.G.3, sc.B, et.1, ap.28, aflat in proprietatea municipiului Husi, catre actualul chirias
Hotararea nr. 260 - privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001
Hotararea nr. 261 - privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 262 - pentru completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.184 din 27.08.2015
Hotararea nr. 263 - privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere avand ca obiect mese (tarabe) aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, strada Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara
Hotararea nr. 264 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor spatii comerciale apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Noua Hala Agroalimentara - (Anexa)
Hotararea nr. 265 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii directe a terenului in suprafata de 21 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, nr.1.B
Hotararea nr. 266 - privind inchirierea fara licitatie publica catre Alianta Liberarilor si Democratilor – Filiala Husi, a spatiului apartinand domeniului privat al municipiului Husi,situat in municipiul Husi, strada General Teleman nr.5 (Anexa)
Hotararea nr. 267 - privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2016 - (Anexa)
Hotararea nr. 268 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 269 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul  BIBLIOTECII MUNICIPALE “MIHAI RALEA” HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 270 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi - (Anexa)