Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Decembrie 2016

Hotararea nr. 117 - privind constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Caciula Aurel.
Hotararea nr. 118 - privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Bucos Maricica.
Hotararea nr. 119 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului “Stadionul Municipal Husi“
Hotararea nr. 120 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001.
Hotararea nr. 121 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului “Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare Campus Colegiul National Cuza Voda Husi”, realizat in cadrul Prrogramului Operational Regional 2007- 2013 - Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua, in vederea inregistrarii in domeniul public - (Anexa)
Hotararea nr. 122 - pentru modificarea Anexei nr.3 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr. 110 din 29.11.2016 privind darea in administrarea unitatilor de invatamant de stat cu personalitate juridica din municipiul Husi a bunurilor imobile proprietatea publica a municipiului Husi, in care acestea isi desfasoara activitatea. - (Anexa)
Hotararea nr. 123 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al municipiului Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 124 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 20 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada Piata Victoriei, langa Hala Agroalimentara, catre SC PRODAN COM SRL, aferenta imobilului spatiu comercializare flori naturale, proprietatea acesteia.
Hotararea nr. 125 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie “Lucrari de reparatii Gradinita cu Program Prelungit nr.7 Husi“. - (Anexa)
Hotararea nr. 126 - pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor depuse in vederea obtinerii unei locuinte ANL. - (Anexa)
Hotararea nr. 127 - privind aprobarea rezultatului final al evaluarii noului proiect de management la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi, a proiectului de management depus de doamna Tudose Alina Cipriana, in vederea incheierii unui nou contract de management la Biblioteca Municipala „Mihai Ralea” Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 128 - privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 129 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Casei de Cultura “Alexandru Giugaru” Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 130 - privind aprobarea contractului-cadru de management la Casa de Cultura „Alexandru Giugaru” Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 131 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea alocarii sumei de 34.090 lei reprezentand contributia Consiliului local al municipiului Husi in cuantum de 10% din valoarea cheltuielilor de investitii propuse de Spitalul Municipal “Dimitrie Castroian” Husi din bugetul Ministerului Sanatatii.
Hotararea nr. 132 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 - (Anexa)
Hotararea nr. 133 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 134 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)
Hotararea nr. 135 - privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2017 - (Anexa).
Hotararea nr. 136 - privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2017 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren.
Hotararea nr. 137 - privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)
Hotararea nr. 138 - privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2017 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi. - (Anexa)
Hotararea nr. 139 - privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2017. - (Anexa)
Hotararea nr. 140 - privind acordarea unui aviz de principiu pentru aprobarea realizarii de documentatii in vederea accesarii unei finantari in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa priotritara 3 “Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Obiectiv Specific - Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice mari, pentru realizarea reabilitarii termice/modernizarii sediului Primariei municipiului Husi.
Hotararea nr. 141 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului “Crearea unui Centru consultativ pentru cetatenii municipiului Husi“ - (Anexa)
Hotararea nr. 142 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului “Crearea unui parc nou in municipiul Husi”. - (Anexa)
Hotararea nr. 143 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului “Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi prin implementarea unui sistem de supraveghere video“. - (Anexa)
Hotararea nr. 144 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului “Reabilitare si extindere Parc Cuza“. - (Anexa)
Hotararea nr. 145 - privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Husi insusit prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 21 din 12.04.2001.
Hotararea nr. 146 - privind rectificarea bugetului local etapa decembrie 2016. - (Anexa)
Hotararea nr. 147 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii-etapa II decembrie 2016. - (Anexa)