Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Martie 2013

HOTARAREA Nr. 51 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna martie 2013
HOTARAREA Nr. 52 - privind reactualizarea Comisiei pentru aprobarea pretului de vanzare a apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate aflate in proprietatea Municipiului Husi, catre actualii chiriasi
HOTARAREA Nr. 53 - privind aprobarea scoaterii din Programul Operational Sectorial - MEDIU a lucrarilor cuprinse in proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din aglomerarile Vaslui, Birlad, Husi si Negresti - judetul Vaslui, in vederea actualizarii Studiului de fezabilitate si adoptarea unor noi indicatori tehnico-economici - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 54 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Realizarea de retele de canalizare menajera si apa potabila in municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 55 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Lucrari de extindere a retelei de alimentare cu apa potabila si canalizarea menajera in municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 56 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti- judetul Vaslui 
HOTARAREA Nr. 57 - privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi", realizat conform Conventiei nr.25911 din 24.09.2007, in vederea inregistrarii in domeniul public - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 58 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 10,00 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, strada Calea Basarabiei, in vecinatatea statiei de autobuz nr.2 - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 59 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Gard Scoala Gimnaziala "Anastasie Panu" Husi si Colegiul National "Cuza Voda" Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 60 - privind emiterea unui aviz tehnic pentru arondarea strazilor la unitatile de invatamant primar/gimnazial din municipiul Husi - (Anexa)