Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 28 Octombrie 2015

Hotararea nr. 197 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi din data de 28 octombrie 2015
Hotararea nr. 198 - privind aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv si la Statutul Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, urmare a modificarilor componentiei membrilor  Consiliului Director - (Anexa)
Hotararea nr. 199 - privind atribuirea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 840 mp, situat in Husi, strada I.Al.Anghelus nr.14, beneficiar Gradinita cu Program prelungit nr.1 - (Anexa)
Hotararea nr. 200 - privind completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Husi atestat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.1361/2001 - (Anexa)
Hotararea nr. 201 - privind aprobarea ordinii de prioritate a cererilor depuse conform Legii nr.15/2003, republicata, modificata si completata - (Anexa)
Hotararea nr. 202 - privind aprobarea Proiectului Tehnic Revizuit pentru obiectele Centrala Termica si Cabina Poarta si a indicatorilor tehnico - economici actualizati din cadrul proiectului “ASIGURAREA UNUI PROCES EDUCATIONAL COMPETITIV PRIN CREARE CAMPUS COLEGIUL NATIONAL «CUZA VODA» HUSI - (Anexa)
Hotararea nr. 203 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Reparatii hidroizolatie acoperis peste apartamentul proprietatea Municipiului Husi, strada Luceafarului nr.1, bl.T.1, sc.D, et.4, ap.17”  - (Anexa)
Hotararea nr. 204 - privind aprobarea Programului de pregatire, deszapezire si combaterea poleiului pe drumurile publice din municipiul Husi pentru perioada 15 noiembrie 2015 – 15 martie 2016 si a Programului cu principalele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor negative ale situatiilor de urgenta specifice sezonului rece pentru perioada 15 noiembrie 2015 – 15 martie 2016  - (Anexa)
Hotararea nr. 205 - privind atribuirea denumirii de Dosoftei, strazii nou infiintate, datorita extinderii intravilanului municipiului Husi, judetul Vaslui - (Anexa)
Hotararea nr. 206 - privind aprobarea nomenclaturii stradale a municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 207 - privind aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul municipiului Husi in patru zone - (Anexa)
Hotararea nr. 208 - privind infiintarea Aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Husi - (Anexa)
Hotararea nr. 209 - privind aprobarea scutirii la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabilii - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate – asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice) - (Anexa)
Hotararea nr. 210 - privind rectificarea bugetului local in sensul redistribuirii sumelor pentru plata drepturilor salariale aferente invatamantului preuniversitar de stat - (Anexa)