Alegeri 2024

Descarca formulare

Harta digitala a Municipiului Husi

Registrul spatiilor verzi din Municipiul Husi

Planul Urbanistic General (PUG) al Municipiului Husi

Lista prestatori servicii funerare

Introducerea de sisteme informatice pentru optimizarea proceselor in Municipiul Husi – cod SMIS 128787

Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Husi bazata pe planul de Mobilitate Urbana Durabila, SMIS-123567

Vremea

Weather Icon

Hotarari 29 August 2013

HOTARAREA Nr. 130 - privind actualizarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Realizarea de retele de canalizare menajera si apa potabila in municipiul Husi" - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 131 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 120,65 mii lei reprezentand venituri proprii buget local si subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 132 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 300 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in strada Ion Gugiuman nr.20, catre domnul Mocanu Romica
HOTARAREA Nr. 133 - privind emiterea unui acord in vederea montarii unei conducte de descarcare ape pluviale, in extravilanul municipiului Husi, punct "Lohan", Tarlaua: 3,14
HOTARAREA Nr. 134 - privind acordarea unui aviz de principiu in vederea desfasurarii de activitati sportive in incinta Salii de sport a municipiului Husi, in zilele de sambata si duminica, de catre Clubul sportiv municipal Husi
HOTARAREA Nr. 135 - privind emiterea acordului favorabil in vederea inchirierii a doua sali de clasa in cadrul Colegiului National "Cuza-Voda" Husi si a unei sali de clasa in cadrul Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir" Husi, Asociatiei "Mihai Ralea" Husi
HOTARAREA Nr. 136 - privind atribuirea cu titlu gratuit a trei loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnelor Patrascu Emiliana, Diaconu Adriana si Mocanu Ancuta
HOTARAREA Nr. 137 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 35 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in str.Sf.Gheorghe nr.3.B, catre domnul Birsa Stefan Andrei
HOTARAREA Nr. 138 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 139 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 140 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 141 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 142 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Centrul Public de Desfacere Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 143 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor din Municipiul Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 144 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Statia de Radioficare Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 145 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Politia Locala a municipiului Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 146 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Muzeul Municipal Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 147 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 148 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi - (Anexa)
HOTARAREA Nr. 149 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea intocmirii studiului de fezabilitate ce are ca obiectiv "Renovarea si redarea in folosinta publica a cinematografului Dacia", situat in Husi, strada General Teleman, nr. 15, bl 19, parter